Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 24-08-2018

In deze nieuwsbrief:
- Nieuwsbrief, schoolkalender en schoolgids
- Aanmelding nieuwe leerlingen
- Schoolreis
- Staking 12 september
- Schoolfotograaf
- Schoolfruit
- Fluorspoelen
- Parking Langestraat
Nieuwsbrief, schoolkalender en schoolgids

Deze eerste nieuwsbrief gaat zowel via de mail als op papier (met de gezinsoudsten) mee. Heeft u de mail met de nieuwsbrief niet ontvangen? Geeft u dat dan svp door aan meester Marc, dan passen we dat zo snel mogelijk aan. Krijgt u de nieuwsbrief per mail, maar stelt u daar geen prijs meer op? Afmelden of wijziging van emailadres kunt u doen via directie.stbavo@scoba.nl.
 

Op de eerste schooldag zijn de activiteitenkalenders met de kinderen meegegeven. Net zoals vorig schooljaar los van de schoolgids. Wenst u een tweede exemplaar? Deze zijn voor 1 euro te verkrijgen bij meester Marc.
De schoolgids is op de site van school te vinden. Bij de aanmelding van een nieuwe leerling krijgt u eenmalig een papieren versie. Mocht u daarna alsnog een papieren versie wensen, kunt u dit aangeven bij de directie van de school.

Aanmelding nieuwe leerlingen

We zijn het schooljaar weer gestart met 2 groepen 1. Deze groepen zijn op dit moment relatief klein. We hebben echter al een aantal nieuwe aanmeldingen ontvangen. Mocht uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar worden, dan kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek op school. Dit met het oog op een goede indeling van onze groepen 1. Daar heeft zowel de school als de leerling baat bij.
Voor één van onze groepen hebben we inmiddels besloten geen nieuwe leerlingen aan te nemen, met uitzondering van de situatie waarin een gezin naar Oostburg komt verhuizen en er meerdere kinderen naar onze school komen. Fysiek is het onmogelijk om nog meer kinderen in de betreffende groep op te nemen en we willen ook de huidige leerlingen de zorg kunnen bieden die nodig is.

Schoolreis

Woensdag 19 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar Plopsaland. We doen dit sinds enkele jaren aan het begin van het schooljaar. Het is fijn om al eens in het begin een gezellige uitstap met je groep te hebben en zo hoeven we niet alle leuke dingen in de laatste schoolweken te plannen. We vragen u vriendelijk  € 25,- in een gesloten envelop met naam van uw zoon/dochter in te leveren bij meester of juf. Graag voor 4 september. Is het betalen van de schoolreis een probleem voor u wijzen we u op de stichting Leergeld https://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/doe-een-aanvraag/ waar u een aanvraag kunt doen voor de bekostiging. Hiervoor is een rekening nodig en deze is verkrijgbaar bij meester Marc.  Verder heeft u maandag een brief gekregen met de vraag of u de schoolreis wilt begeleiden. De verdere details over deze dag volgen zo snel mogelijk. Voor vragen: mtresonie@scoba.nl
Omdat dit een woensdag is, dan wijzen we er graag op dat u wellicht aanvullende afspraken met de kinderopvang moet maken om onnodige kosten te voorkomen.

Staking 12 september

Een inventarisatie onder de leerkrachten van de Sint Bavoschool leverde op dat er géén leraren op 12 september gaan staken. Elke klas heeft die dag dus gewoon les van de eigen juf.

Schoolfotograaf

Dinsdag 11 juni 2019 komt de schoolfotograaf op school, u kunt dit alvast noteren in uw agenda. Tegen die tijd sturen we nog een reminder!

Schoolfruit

Als school bieden we de ouders/verzorgers van onze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het project “schoolfruit". Kinderen krijgen dan in de pauze een stuk fruit aangeboden op de woensdag en donderdag. Diverse soorten appels, puntpaprika, druiven, kiwi, mandarijn en banaan zijn zomaar wat voorbeelden. Het fruit komt van de Jumbo. Tot de winkel in Oostburg open gaat, komt het uit Breskens, daarna halen we het fruit vers uit de winkel naast het MFC.
Zowel de Jumbo als de Sint Bavoschool dragen een deel van de kosten voor dit fruit. Aan de ouders / verzorgers die hun kind(eren) hier aan willen laten deelnemen, vragen we een bijdrage van 15 euro per kind (was vorig jaar 17,50 euro).
We starten op 12 september en in totaal krijgen de kinderen 70 keer fruit aangeboden. Gezond, lekker en makkelijk.
Opgeven kan door €15,00 over te maken onder vermelding van “schoolfruit + de naam van uw zoon of dochter” naar IBAN NL34RABO0101.2429.99 op naam van SCOBA AC ST BAVO.

Fluorspoelen

Ook het fluorspoelen vanaf groep 3 start binnenkort weer. Op vrijdag spoelen de kinderen één minuut met een fluoroplossing onder begeleiding van een vrijwilliger. Dit is vlak voor schooltijd. Kosten zijn €3,00 per kind voor een heel schooljaar. U kunt uw kind(eren) hier voor aanmelden door het bedrag in een gesloten envelop met de naam van uw kind af te geven bij de groepsleerkracht van uw kind. Voorwaarde is wel dat de deelnemers thuis hun tanden poetsen, anders heeft het geen nut. U doet er ook goed aan om de deelname bij een tandartsbezoek te melden aan uw tandarts.
Voor groep 5 zoeken we nog een vrijwilliger die op vrijdagochtend tussen 8:35 uur en 8:45 uur wil helpen. Opgeven kan bij Meester Marc.

Parking Langestraat

We hebben bericht ontvangen dat men vanaf maandag 27 augustus gaat starten met de werkzaamheden op het voormalig parkeerterrein aan de Langestraat. Deze is dus niet meer beschikbaar vanaf die dag. Hoewel de meeste mensen die met de auto komen, elders parkeren, willen we dit toch graag met u delen. Voor een bezoek aan de Stichting Kinderopvang heeft dit bijvoorbeeld wel gevolgen als u gewend was om aan de kant van de Langestraat te parkeren.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl