Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 31-08-2018

In deze nieuwsbrief:
- Data om te onthouden
- Veiligheidsteam
- Fluorspoelen
- Afwezigheid
- Kledinginzameling
- Aanbod buitenschoolse activiteiten
Data om te onthouden

Woensdag 12 september: start schoolfruit project (zie weekbericht 1) Opgeven kan door €15,00 over te maken onder vermelding van “schoolfruit + de naam van uw zoon of dochter” naar IBAN NL34RABO0101.2429.99 op naam van SCOBA AC ST BAVO.
Woensdag 19 september: schoolreis groep 3 tot en met 8, tevens kleuterfeest.

Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school.

Veiligheidsteam

Elke school heeft de wettelijke plicht om een veiligheidscoördinator te hebben. Bij ons op school is dat juffrouw Conny. Zij is voorzitter van het veiligheidsteam. Daar kunt u terecht als u bijvoorbeeld vragen heeft op het gebied van (sociale) veiligheid. Natuurlijk is ook de eigen leerkracht van uw zoon of dochter een aanspreekpunt, dat spreekt voor zich.

Fluorspoelen

Ook het fluorspoelen vanaf groep 3 start binnenkort weer. Op vrijdag spoelen de kinderen één minuut met een fluoroplossing onder begeleiding van een vrijwilliger. Dit is vlak voor schooltijd. Kosten zijn €3,00 per kind voor een heel schooljaar. U kunt uw kind(eren) hier voor aanmelden door het bedrag in een gesloten envelop met de naam van uw kind af te geven bij de groepsleerkracht van uw kind. Voorwaarde is wel dat de deelnemers thuis hun tanden poetsen, anders heeft het geen nut. U doet er ook goed aan om de deelname bij een tandartsbezoek te melden aan uw tandarts.
Voor groep 5 zoeken we nog een vrijwilliger die op vrijdagochtend tussen 8:35 uur en 8:45 uur wil helpen. Opgeven kan bij Meester Marc.

Afwezigheid

Van maandag 10 tot en met woensdag 12 september is meester Marc afwezig wegens studie.
Op dinsdag is juffrouw Marloes lesvrij aanwezig op school als plaatsvervanger. Voor dringende zaken kunt u met haar contact opnemen op de dagen.

Kledinginzameling

Op woendag 28 oktober is er weer een kledinginzameling. Tegen die tijd krijgt u weer een inzamelzak waarin u bruikbare kleding, stoffen knuffeldieren, schoenen en bijvoorbeeld gordijnen of dekens in kunt doen. Deze kunt u dan tot 9:00 uur inleveren op school (buiten onder het dak van de fietsenstalling). De school krijgt daar dan per kilo een bedrag voor. Daarvan betalen we bijvoorbeeld de luizenzakken die de kinderen krijgen. Van harte aanbevolen dus. Mocht u de komende tijd dus uw kasten opruimen; wellicht kunt u de kleding die u anders weg zou gooien voor ons bewaren.

Aanbod buitenschoolse activiteiten

Vandaag gaan de folders voor de buitenschoolse activiteiten ook weer mee met de kinderen. Dit voor de periode tot de kerstvakantie.
Naast onze eigen activiteiten, zijn er ook activiteiten vanuit de cultuurmenu's. Wees er snel bij, want er zijn voor bepaalde activiteiten maar beperkte aantallen deelnemers.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl