Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 07-09-2018

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Schoolzwemmen
- Leden Activiteitencommissie
- Studenten
- Schoolreis
Proefwerken en data om te onthouden

Groep 6: dinsdag 18 september proefwerk geschiedenis, blok 1

Woensdag 12 september: start schoolfruit project (zie weekbericht 1) Opgeven kan door €15,00 over te maken onder vermelding van “schoolfruit + de naam van uw zoon of dochter” naar IBAN NL34RABO0101.2429.99 op naam van SCOBA AC ST BAVO.
Woensdag 19 september: schoolreis groep 3 tot en met 8, tevens kleuterfeest.

Woensdag 28 november: kledinginzameling
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school.

Schoolzwemmen

Op zaterdag 6 oktober is het weer de voorronde “schoolzwemmen". Heb je zin om mee te doen? Lees dan eerst even onderstaande regels die de zwembond heeft gemaakt (dit om teleurstellingen te voorkomen).
De school moet teams maken van 6 deelnemers, waarvan er 2 uit groep 3 of 4 moeten komen, 2 uit groep 5 of 6 en 2 uit groep 7 of 8. Daarnaast mag maar de helft van elk team bestaan uit leden van een zwemclub. Uiteraard moet iedereen in het bezig zijn van een zwemdiploma.
Als de aanmeldingen binnen zijn, gaan we kijken of we teams kunnen samenstellen die aan alle voorwaarden voldoen. We gaan daar ons best voor doen, maar of het lukt, durven we niet te beloven.
Wil je meedoen op zaterdagmiddag aan dit evenement in Oostburg? Lever dan een briefje in met je naam, je groep of of je lid bent van de zwemvereniging of niet. Dit mag je aan de juf of meester Marc geven. Graag voor 14 september aanstaande, zodat de ouders/verzorgers die dit begeleiden en regelen, tijd genoeg hebben om alles uit te zoeken.

Leden Activiteitencommissie

We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die zitting willen nemen in de activiteitencommissie van onze school.
Samen met andere ouders/verzorgers helpt u bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten als de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en de Koningssspelen. De activiteitencommissie komt een aantal keer per jaar bijeen en werkt daarnaast in werkgroepen per evenement om de voorbereiding verder vorm te geven, samen met de leerkrachten. Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich opgeven via Meester Marc of een van de leden van de activiteitencommissie. Hun namen staan staan in de schoolkalender. We hopen op een aantal aanmeldingen; vele handen maken licht werk en de activiteiten voor de kinderen maken het nog leuker op school.

Studenten

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer leerlingen van diverse opleidingen die bij ons stage lopen. Zij stellen zich via het weekbericht aan u voor, zodat u weet wie er op school rondlopen.

Mijn naam is Mariska Datthijn en ik ben 21 jaar. Ik studeer aan de hogeschool in Vlissingen. Op dit moment ben ik 3e jaars pabo (leraar basisonderwijs) student. Hiervoor heb ik mijn diploma onderwijsassistent behaald. Op maandag en dinsdag loop ik een half jaar stage in groep 2. Graag tot ziens!

Schoolreis

Inmiddels is bekend welke ouders als begeleiders deelnemen aan de school.
Volgende week krijgt uw kind een brief met alle details mee, dus houd rugzakken in de gaten!
Woensdag 19 september worden de kinderen om 08.15 uur op school verwacht en
we zullen rond 18.00 uur terug zijn! Duimen voor mooi weer mag altijd!!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl