Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 28-09-2018

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Spaaractie Kinderboekenweek
- Mobiele telefoons
- Kinderboekenweek
- Schoolzwemkampioenschap
Proefwerken en data om te onthouden

Proefwerken:
Groep 7: donderdag 4  oktober proefwerk geschiedenis, hoofdstuk 1
Groep 7: maandag 8 oktober proefwerk aardrijkskunde, hoofdstuk 1

 

Woensdag 28 november: kledinginzameling
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school.

Spaaractie Kinderboekenweek

Op 3 oktober start de kinderboekenweek weer.
Net als vorig jaar heeft de Bruna-boekhandel weer een spaaractie voor scholen.
Als u in de kinderboekenweek een kinderboek koopt en u levert de kassabon op school in, dan krijgt de school daar een bedrag voor waarmee ze kinderboeken voor de school kunnen kopen. Dat gaat om 20% van het door u gekochte bedrag. Dus als u een kinderboek koopt, ontvangen wij de bon graag van u. U kunt deze inleveren tot 20 oktober op school bij de juf of meester (de kinderboekenweek duurt tot 14 oktober). Boeken heeft een kind nooit genoeg, ook een school heeft nooit boeken genoeg. Spaart u met ons mee? Dank u wel!

Mobiele telefoons

De mobiele telefoon is niet meer uit ons leven weg te denken.
Ook een aantal kinderen heeft een mobiele telefoon; handig als je een eind moet fietsen door de polder bijvoorbeeld.
Op school moeten de mobiele telefoons van kinderen uit zijn.
We merken dat er ook tussen de middag mobieltjes op het plein zijn en dat kinderen daar ook foto's mee maken. Zoals u weet is dit niet toegestaan. We hebben daar afgelopen week aandacht aan gegeven, zeker in de bovenbouw. De wet op de privacy speelt hier een rol in, maar ook de verspreiding van hoofdluis. (de beroemde selfie met je beste vriendin, hoofden tegen elkaar en de besmettingsbron is gevonden)
In november is het de week van de mediawijsheid en dan zal dit waarschijnlijk ook aan bod komen, maar daar wilden we niet op wachten.

U kunt hier thuis ook aandacht aan besteden als uw zoon of dochter zijn of haar mobiel meeneemt naar school. Onder schooltijd staat je mobiel uit. Altijd. Daar horen speelkwartieren, tussen de middag en het moment voor schooltijd ook bij. Op het plein kun je samenspelen met andere kinderen, dat is op dat moment een betere optie dan “bezig zijn met je mobieltje”. Om nog maar te zwijgen van de kans dat je telefoon stuk kan gaan door een rondvliegende bal of een ander kind wat per ongeluk op je botst.
We doen het liever niet, maar bij herhaalde overtreding, zullen we de mobiel tijdens de schooltijden bewaren en met u contact opnemen over de vraag hoe we dit samen op zullen lossen, want de mobieltjes een week op school bewaren, is geen populaire maatregel maar wel een maatregel die een optie is.

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek 2018
De 64e editie van De Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober 2018 en heeft als thema: ‘Vriendschap, Kom erbij’.

We starten deze week met een voorleesmoment in alle groepen. De kinderen van de bovenbouw lezen hun zelfgemaakte prentenboeken voor aan kinderen van de onderbouw. Er zal deze week op verschillende momenten extra aandacht besteedt worden aan (voor)lezen.

Op donderdag 11 oktober wordt De Kinderboekenweek afgesloten met een tentoonstelling, die duurt van 18.15 uur tot 19.30 uur. U kunt dan de werkjes bewonderen die de kinderen tijdens deze week gemaakt hebben rondom het thema. Deze worden tentoongesteld in de eigen klas. Daarnaast zullen de groepen 1 t/m 5 ‘een optreden’ verzorgen. De optredens zullen plaatsvinden in de eigen klas. Deze optredens zijn losgekoppeld van de tentoonstelling en zijn uitsluitend bedoeld voor de ouders/verzorgers van de kinderen die meedoen met het optreden. Dit in verband met de beschikbare ruimte.
De avond zal besloten worden met de schoolfinale van de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8. Deze zal beginnen om 19.30 uur en plaatsvinden in het extra lokaal boven (naast het lokaal van groep 8). Iedereen is hiervoor van harte welkom!!

18.15 uur:             inloop
18.15-18.30 uur     optreden groep 1a en 1b
18.30-18.45 uur     optreden groep 2
18.45-19.00 uur     optreden groep 3
19.00-19.15 uur     optreden groep 4
19.15-19.30 uur     optreden groep 5
19.30-20.15 uur     voorleeswedstrijdgroep 7 en 8
20.30 uur               einde

Tijdens deze avond zijn de ludieke vriendschapsfoto’s die van iedere groep gemaakt zijn te bekijken en krijgt u de gelegenheid om deze te bestellen. We vragen hiervoor een kleine bijdrage die ook deze avond betaald dient te worden. De AC zal koffie, thee en fris met iets lekkers verkopen in de hal beneden.

Schoolzwemkampioenschap

Zaterdag 6 oktober is het schoolzwemkampioenschap. Als school hebben we de aanmeldingen bekeken en een aantal ouders heeft zich vervolgens over de teamsamenstelling gebogen. Dat was een hele puzzel met al de voorwaarden die er vanuit de Zwembond kwamen. Maar er zijn teams samengesteld. De kinderen horen begin volgende week wie er in welk team zit. De zwemclub stuurt meestal in de laatste dagen een overzicht met starttijden, dat zullen we met de betreffende ouders / verzorgers delen. Verder heeft de zwemclub aangegeven dat er niet geoefend mag worden door kinderen die zich hebben opgegeven maar geen lid zijn van de zwemclub tijdens de trainingen. Dit in tegenstelling tot wat er op de aankondiging stond!
We wensen de deelnemers veel succes!!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl