Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 02-11-2018

In deze nieuwsbrief:
- Verkeerde nieuwsbrief
- Proefwerken en data om te onthouden
- Oudergesprekken
- Schoolontwikkeling
- Jubileum SCOBA
Verkeerde nieuwsbrief

U ontvangt nieuwsbrief 10 nogmaals. Deze keer de juiste versie. Inhoudelijk staan er geen wijzigingen in, maar u heeft de eerste versie vóór de tekstuele controle ontvangen. Een kwestie van één verkeerd knopje indrukken helaas. Excuus voor het ongemak.

Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Woensdag 28 november: kledinginzameling.
Woensdag 5 december: laatste inleverdag bijdrage kerstpakketten.

Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school.

Oudergesprekken

Vandaag gaan de briefjes voor de oudergesprekken met de gezinsoudsten mee. Voor de kinderen die pas 4 jaar geworden zijn, is het verstandig om even met de juf te overleggen of het zinvol is om een gesprek aan te vragen. Als uw zoon of dochter net 2 weken op school is, heeft u onlangs een intakegesprek gehad en kunt u beter even afstemmen met de leerkrachten of een gesprek al zinvol is.

Schoolontwikkeling

Zoals elke school is ook onze school in ontwikkeling. We proberen steeds verbetering aan te brengen op diverse vlakken.
Zo zijn we op dit moment aan het uitzoeken door welke devices we de tablets in groep 7 en 8 kunnen vervangen. Maar voor we dat doen, willen we eerst voor- en nadelen tegen elkaar wegzetten. "Zomaar chromebooks aanschaffen” is vragen om problemen. We hebben een tweetal versies getest in groep 7 en zijn nu in het stadium van “offertes aanvragen” gekomen. 
Verder heeft het team deze week een informatiebijeenkomst gehad over KIVA.
U heeft wellicht al in het nieuws gehoord over deze methode die volgens onderzoek een goed-werkende methode is tegen pesten en ter bevordering van sociale vaardigheden. Ook hier: we willen eerst voor- en nadelen tegen elkaar wegzetten. Zo werd het deze week bijvoorbeeld duidelijk dat er geen enkele methode is die helemaal dekkend is. We wisten al dat geen enkele methode pesten helemaal de wereld uit zal krijgen. We hebben nu duidelijk zicht op de vele positieve kanten van deze methode en we kennen ook de minpunten. En daar gaan we zéér binnenkort mee aan de slag, zodat we in elk geval het grootste uitgangspunt van deze methode nog beter vorm kunnen geven: “samen maken we er een fijne school van!”

Jubileum SCOBA

Dit jaar bestaat ons bestuur 15 jaar. Tijdens de laatste schooldag van vorig schooljaar hebben we dit al gevierd met de kinderen. We hadden extra budget gekregen om de laatste schooldag wat grootser te vieren dan anders.
Na de kinderen was het afgelopen week tijd voor het personeel om dit feestje te vieren.
Afgelopen woensdagmiddag zijn alle leerkrachten van SCOBA bij elkaar gekomen in het Mauritshof voor een studiemiddag rondom “expliciete directe instructie". Een inhoudelijke studiemiddag waarvan we als team zeker weer slimmer zijn geworden.
Aansluitend was er voor al het personeel van ons bestuur een maaltijd voorzien om het jubileum te vieren. Daarmee sloten we de viering van dit lustrum op een gezellige wijze af.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl