Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 09-11-2018

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Kleine wijziging schoolgids
Proefwerken en data om te onthouden

Proefwerken:
Groep 5: donderdag 15 november proefwerk geschiedenis thema 2
Groep 6: vrijdag 16 november proefwerk aardrijkskunde thema 2
Groep 7: maandag 19 november proefwerk aardrijkskunde thema 2

Data om te onthouden:
Woensdag 28 november: kledinginzameling.
Woensdag 5 december: laatste inleverdag bijdrage kerstpakketten.

Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school.

Kleine wijziging schoolgids

Zoals u wellicht weet is de inspectie op school geweest. Op hun verzoek hebben we een aanpassing gedaan in de schoolgids. Het gaat om het stukje tekst over de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis en dergelijke. De gewijzigde tekst kunt u in de digitale versie van de schoolgids vinden op de site van de school. De aangepaste versie staat uiterlijk maandag op de site. Omdat we graag transparant willen zijn in de wijziging, treft u de gewijzigde tekst hieronder ook aan.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage
De school vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag stelt de directeur jaarlijks vast in overleg met de medezeggenschapsraad. De penningmeester van de activiteitencommissie heeft hierin een adviserende rol. Voor dit schooljaar is de hoogte vastgesteld op €22,00 per leerling. Dit kan betaald worden via de bank: IBAN: NL34 RABO 0101 2429 99 op naam van SCOBA inzake act. Sint Bavo o.v.v. “ouderbijdrage” met de naam van uw kind. Het geld besteden we aan activiteiten als de Sinterklaasviering, de Kerstviering, carnaval, avondvierdaagse en nog veel meer activiteiten waarvoor een school geen vergoeding krijgt van de overheid, maar die wij als school wel graag door willen laten gaan. De bijdrage komt dus volledig ten goede aan de kinderen. De schoolreis is hier niet bij inbegrepen.

Naast de ouderbijdrage en de schoolreis, vragen we in groep 8 een bijdrage voor de schoolverlatersdagen. Dit geld voegen we bij de bijdrage van de activiteiten-commissie en daar doen we dan leuke uitstapjes van. Incidenteel komt het voor dat er een inzameling is voor bijvoorbeeld een juf of meester die een jubileum heeft. Het gaat dan om een bijdrage aan een gezamenlijk cadeau. Opgemerkt dient te worden dat alle geldelijke bijdragen die worden gevraagd op vrijwillige basis zijn.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl