Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 07-12-2018

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Ouderavond E.H. Communie
- Oefenen Kerstviering
- Kerstfeest op de St Bavoschool
- Oproep van de Activiteitencommissie
Proefwerken en data om te onthouden

Proefwerken:
Groep 6: dinsdag 11 december proefwerk geschiedenis blok 3

Data om te onthouden:
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school.

Ouderavond E.H. Communie

De ouderavond over de viering van de E.H. Communie is op 22 januari 2019. De avond zal doorgang vinden op onze school en start om 19:00 uur.
Juf Leanne die de voorbereidingslessen op zich zal nemen, is uiteraard ook aanwezig net als kapelaan Jochem van Velthoven namens de parochie. Ook de ouders / verzorgers van de kinderen uit andere dorpen die meedoen, zullen aanwezig zijn.

Oefenen Kerstviering

Voor deze Oecumenische kerstgezinsviering op maandag 24 december gaan we op maandag 10 en 17 december om 15.30 uur oefenen in de Eligiuszaal van de Eligiuskerk. We hebben nog plaats voor kinderen, die zich nog niet hebben opgegeven.

Wil je nog meezingen, dan ben je van harte welkom. Je komt dan gewoon naar de Eligiuskerk deze middagen. De mensen van de werkgroepen en het combo zullen het erg fijn vinden, als je komt zingen, zodat we een goed bezet kinderkoor hebben voor de Oecumenische kerstgezinsviering.
Werkgroepen kindernevendienst De Brug en gezinsviering Eligiuskerk.

Kerstfeest op de St Bavoschool

Op donderdag 20 december is het kerstfeest op onze school! Alle kinderen worden vanaf 16.45 uur in feestelijke kleding verwacht in hun eigen klas. Daar zal vanaf 17.00 uur een heerlijk kerstdiner door de activiteitencommissie worden opgediend. Ouders zijn, terwijl de kinderen zitten te eten, van harte welkom op de kerstborrel die in de tussentijd wordt geserveerd in de gymzaal (voor de gelegenheid omgetoverd tot gezellige bar). Drankjes zijn voor een klein prijsje te verkrijgen en hapjes worden door de activiteitencommissie aangeboden. Er wordt gezorgd voor entertainment door de kinderen van onze school en er is ook een tombola waar leuke prijzen te winnen zijn, de lootjes worden verkocht t.b.v. de actviteitencommissie. Geen enkele reden om niet te komen dus!
De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen vanaf 18.30 uur aan de klas worden opgehaald. Rond 19.00 uur willen we de avond afsluiten.
Vrijdagochtend is er op school nog een samenzijn voor alle kinderen tijdens een kleine viering en kunnen we elkaar om 12.00 uur een fijne vakantie wensen!

Oproep van de Activiteitencommissie

Oproep aan alle kinderen: Wie van jullie verzorgt er een klein optreden tijdens het kerstfeest op school? Dit mag van alles zijn, maar wel in het teken van Kerst! Het mag niet langer duren dan 5 minuten. Geef je op bij de juf!
Oproep aan alle ondernemers/zelfstandigen onder de ouders: Wie stelt er een klein prijsje beschikbaar voor de tombola? Dit mag  ingeleverd worden bij meester Marc.
Hartelijk dank allemaal!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl