Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 13-12-2018

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Kerstfeest op de St Bavoschool
- Oproep van de Activiteitencommissie
- Oefenen Kerstviering
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Donderdag 20 december 2018: Kerstviering op school vanaf 16.45 uur in de klas tot 18.30/19.00 uur
Dinsdag 22 januari 2019: Ouderavond E.H. Communie vanaf 19.00 uur op de St Bavoschool
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school


 

Kerstfeest op de St Bavoschool

Op donderdag 20 december is het kerstfeest op onze school! Alle kinderen worden vanaf 16.45 uur in feestelijke kleding verwacht in hun eigen klas. Daar zal vanaf 17.00 uur een heerlijk kerstdiner door de activiteitencommissie worden opgediend. Ouders zijn, terwijl de kinderen zitten te eten, van harte welkom op de kerstborrel die in de tussentijd wordt geserveerd in de gymzaal (voor de gelegenheid omgetoverd tot gezellige bar). Drankjes zijn voor een klein prijsje te verkrijgen en hapjes worden door de activiteitencommissie aangeboden. Er wordt gezorgd voor entertainment door de kinderen van onze school en er is ook een tombola waar leuke prijzen te winnen zijn, de lootjes worden verkocht t.b.v. de actviteitencommissie. Geen enkele reden om niet te komen dus!
Wij verzoeken u vriendelijk om het nuttigen van drankjes te beperken tot de speelzaal. Dit is niet alleen om het opruimen achteraf wat eenvoudiger te maken. Als school vinden we dat het gebruik van alcohol in het bijzijn van kinderen tot een minimum beperkt moet worden. Als een ouder / verzorger er voor wil kiezen om zijn of haar kind hier niet mee in aanraking te laten komen, kunnen we daar samen voor zorgen. Wij vragen iedereen daar rekening mee te houden en dit te respecteren.
De kinderen van groep 1 t/m 5 mogen vanaf 18.30 uur aan de klas worden opgehaald. Rond 19.00 uur willen we de avond afsluiten.
Vrijdagochtend is er op school nog een samenzijn voor alle kinderen tijdens een kleine viering en kunnen we elkaar om 12.00 uur een fijne vakantie wensen!

Oproep van de Activiteitencommissie

Oproep aan alle ouders: Wie stelt er een klein prijsje beschikbaar voor de tombola? Dit mag  ingeleverd worden bij meester Marc voor 18 december.
Hartelijk dank allemaal!

Oefenen Kerstviering

Voor deze Oecumenische kerstgezinsviering op maandag 24 december gaan we op maandag 17 december om 15.30 uur oefenen in de Eligiuszaal van de Eligiuskerk. Wil je nog meezingen, dan ben je van harte welkom. Je komt dan gewoon naar de Eligiuskerk deze middagen. De mensen van de werkgroepen en het combo zullen het erg fijn vinden, als je komt zingen, zodat we een goed bezet kinderkoor hebben voor de Oecumenische kerstgezinsviering. Werkgroepen kindernevendienst De Brug en gezinsviering Eligiuskerk.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl