Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 11-01-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Onderzoek
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Dinsdag 22 januari 2019: Ouderavond E.H. Communie vanaf 19.00 uur op de St Bavoschool
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school

Proefwerken:
Groep 5: donderdag 17 januari proefwerk geschiedenis over hoofdstuk 3
Groep 8: donderdag 17 januari proefwerk geschiedenis over hoofdstuk 3

 

Onderzoek

Volgende week krijgen ouders/verzorgers via de mail een uitnodiging voor een onderzoek.
Elke vier jaar maakt een school een schoolplan en daarvoor zetten alle scholen van ons bestuur een vragenlijst uit onder leerkrachten en ouders.
Dit gaat digitaal. De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we bij het opstellen van een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar.
Ook de kinderen van groep 6,7 en 8 krijgen op school een vragenlijst. Deze vullen ze  individueel in op de computer.

We vragen u deze vragenlijst in te vullen zodat we een beeld krijgen van wat er leeft onder de ouders / verzorgers van onze leerlingen. De uitkomst van alle vragenlijsten gezamenlijk, gebruiken we bij het maken van de nieuwe plannen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl