Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 25-01-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Nationale voorleesdagen
- Muziek
- Stakingen
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school

 

Nationale voorleesdagen

Het team wil de activiteitencommissie hartelijk danken voor het werk dat ze hebben verzet voor de voorleesdagen. Ook een speciaal woord van dank aan Lidl en Petra en Nelly voor de sponsoring. In het bijzonder willen wij ook de oma's en mama's bedanken die de mooie handpoppen hebben gehaakt die bij het prentenboek van het jaar horen. Groep 1 t/m 4 zijn er heel blij mee!

 

Muziek

Scholen hebben extra gelden gekregen om de werkdruk te verlagen.
Een deel van dit geld hebben we in dit schooljaar ingezet om een vakleerkracht muziek in te huren. Deze muziekjuf Milou is deze week kennis komen maken met de kinderen. Juf Milou heeft een onderwijsbevoegdheid en komt op donderdag lesgeven aan de groepen 3 tot en met 8.
De leerkrachten van de betreffende groep blijven de eerste week bij de eigen klas, daarna zullen ze in een andere klas ondersteuning bieden aan de leerkacht in die andere groep. Op deze manier ontstaat er meer tijd voor instructie in die klas en behalen we de werkdrukverlaging en daarnaast verwachten we ook een kwaliteitsimpuls voor het muziekonderwijs. Dit project loopt in eerste instantie tot de zomervakantie.

Stakingen

In de media is weer veel te lezen over stakingen in het onderwijs. 
De eerste staking zal aan onze school voorbij gaan; directeuren zijn opgeroepen om in de eerste week van februari geen vervangers te zoeken in geval van ziekte of verlof. 
Hoewel Meester Marc de doelstelling van de bonden kan onderschrijven, zal hij deze actie niet steunen omdat hij van mening is dat een dergelijke actie niet bij zal dragen aan een oplossing. Dat er een lerarentekort is, zal bij ouders / verzorgers wel bekend zijn, daar voegt een actie als deze niets aan toe.

De tweede staking is een landelijke dag op vrijdag 15 maart. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke leerkrachten deel willen nemen aan deze staking. Staken is een individueel recht van leerkrachten, vandaar deze inventarisatie.
In februari zullen we in de nieuwsbrief aangeven of er leerkrachten zijn die willen staken en voor welke groepen dat eventueel gevolgen heeft. We willen hier tijdig over communiceren met u.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl