Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 01-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Ouderraadpleging
- Carnaval
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school

 

Ouderraadpleging

Op 23 en 24 januari hebben wij u, de ouders de leerlingen van basisschool De Drieklank en basisschool Sint Bavo, respectievelijk tijdens een ouderavond en middels een brief, geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van Scoba om beide scholen per 1 augustus 2019 te laten fuseren. De Wet op de Medezeggenschap Scholen zegt in artikel 15 lid 3 dat de ouders van de te fuseren scholen geraadpleegd moeten worden. Wij willen u bij dezen in de gelegenheid stellen aan ons te laten weten hoe u over de fusie denkt.
U kunt dit per mail (directie.stbavo@scoba.nl of directie.dedrieklank@scoba.nl) of per brief laten weten aan de directeur van een van de betrokken scholen. Wij ontvangen uw reactie graag voor 9 februari. Uw reacties zullen worden verzameld en worden besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het algemeen bestuur van Scoba.

Carnaval

Op donderdag 28 februari het voor de groepen 3 t/m 8 carnavalsparty op de Sint Bavoschool. De groepen 1 en 2 vieren carnaval op donderdagmiddag 28 februari onder schooltijd.
Wat gaan we doen?
We gaan hossen, dansen, springen en zingen op school met een heuse DJ!

Voor groep 3, 4 en 5 is het van 18.00 uur tot 18.45 uur.
Voor groep 6, 7 en 8 is het daarna feest van 19.00 uur tot 19.45 uur.
De kinderen krijgen 's avonds een hapje en een drankje van de AC.

Er mogen geen wapens of scherpe voorwerpen meegenomen worden en omdat het in de speelzaal is, graag schoenen met lichte zolen en geen hakken. We hopen op een grote opkomst tijdens dit limonadebal!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl