Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 08-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Ouderraadpleging
- Staking
- ouderavond gamen en sociale media
- Buitenschoolse activiteiten
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school

 

Ouderraadpleging

Op 23 en 24 januari hebben wij u, de ouders de leerlingen van basisschool De Drieklank en basisschool Sint Bavo, respectievelijk tijdens een ouderavond en middels een brief, geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van Scoba om beide scholen per 1 augustus 2019 te laten fuseren. De Wet op de Medezeggenschap Scholen zegt in artikel 15 lid 3 dat de ouders van de te fuseren scholen geraadpleegd moeten worden. Wij willen u bij dezen in de gelegenheid stellen aan ons te laten weten hoe u over de fusie denkt.
U kunt dit per mail (directie.stbavo@scoba.nl of directie.dedrieklank@scoba.nl) of per brief laten weten aan de directeur van een van de betrokken scholen. Wij ontvangen uw reactie graag voor 9 februari. Uw reacties zullen worden verzameld en worden besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het algemeen bestuur van Scoba.

Staking

Zoals al eerder aangegeven is er op 15 maart 2019 een stakingsdag voor het onderwijs in de planning van de vakbonden opgenomen.
De leerkrachten van de Sint Bavoschool hebben besloten om hier gehoor aan te geven en het stakingsrecht te gebruiken. Op vrijdag 15 maart zijn zij dus niet op school aanwezig en zullen er dus geen lessen op school gegeven worden. We willen u daarvan nu al op de hoogte brengen zodat u voldoende tijd heeft om andere opvang te regelen.
Mocht er voor die tijd nog een akkoord bereikt worden, dan gaat de staking uiteraard niet door. 

 

ouderavond gamen en sociale media

Buitenschoolse activiteiten

Vorige week is er een brief met de kinderen meegegaan over de buitenschoolse activiteiten van “Talent Erkend” en Cultuurmenu's.
De aanmeldingen daarvoor zijn in volle gang. Sommige activiteiten zijn al helemaal volgeboekt. Voor het circus is er inmiddels een tweede serie opengesteld. Niet op maandag maar op dinsdag. Dit om aan de grote vraag te voldoen. Ook voor “hoe schrijf je een boek” is een tweede sessie opgezet.
Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar voor “samen sta je sterk” in het MFC de Windmaker. Voor het tuinieren en het sprookjesproject zijn nog ruim plaatsen beschikbaar.
Op de uitgedeelde brief kunt u lezen hoe u uw zoon of dochter aan kunt melden en of er eventuele kosten aan verbonden zijn.

Even voorstellen

Volgende week starten er twee studenten van het CIOS bij ons op school. Zij gaan op dinsdag tijdens de gymlessen (groep 4 en 8) hun stage uitvoeren. Ze stellen zich hierbij even kort aan u voor:

Hallo allemaal!
Wij zouden ons graag even voorstellen, wij zijn Job Smoorenburg (16 jaar oud) en Djerro de Letter (17 jaar oud). We zitten samen in het eerste jaar van het CIOS in Goes. We kregen de opdracht om een stage te lopen op de dinsdag van ongeveer 56 uur (in 14 lesweken). Tijdens deze stage gaan we eerst veel observeren en de juf/meester helpen met de gymlessen. Na ongeveer 2 stagedagen zullen wij zelf ook een deel van de lessen moeten voorbereiden en geven. Onze eerste les zal komende dinsdag al plaatsvinden.
We hopen dat we de kinderen zo veel mogelijk kunnen aanleren, we kijken uit naar onze eerste lessen!
Als u vragen voor ons heeft kunt u ons bereiken op onze school e-mail:
Job Smoorenburg:    jsmoorenburg@student.scalda.nl

Djerro de Letter:        ddeletter@student.scalda.nl

Met vriendelijke groet,
Job & Djerro

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl