Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 15-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Carnaval
- Studiedag
- Onderzoek
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Vrijdag 15 maart 2019: Stakingsdag Onderwijs (zie weekbericht 22)
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school

 

Proefwerken:
Groep 5: maandag 18 februari, proefwerk aardrijkskunde, blok 3 + topografie

Carnaval

Op donderdag 28 februari is het voor de groepen 3 t/m 8 carnavalsparty op de Sint Bavoschool. De groepen 1 en 2 vieren carnaval op donderdagmiddag 28 februari onder schooltijd. Wat gaan we doen?

We gaan hossen, dansen, springen en zingen op school met een heuse DJ!
Voor groep 3, 4 en 5 is het van 18.30 uur tot 19.15 uur;
Voor groep 6, 7 en 8 is het daarna feest van 19.30 uur tot 20.15 uur.
De kinderen krijgen 's avonds een hapje en een drankje van de AC.

Er mogen geen wapens of scherpe voorwerpen meegenomen worden en omdat het in de speelzaal is, graag schoenen met lichte zolen en geen hakken. We hopen op een grote opkomst tijdens dit limonadebal!

Studiedag

Zoals aan het begin van het schooljaar aangegeven, zou er nog een studiedag komen, de leerkrachten hebben die dag een bijeenkomst en de kinderen zijn die dag vrij. Op maandag 1 april (het is géén grap) gaan de leerkrachten onder begeleiding van de schoolbegeleidingsdienst werken aan een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar. De uitkomst van de vragenlijsten die velen van u ingevuld hebben, nemen we daarin mee.
De kinderen zijn die maandag dus vrij. Deze dag was al opgenomen in het vakantierooster en er was rekening mee gehouden in het aantal lesuren voor de kinderen.

Onderzoek

Net voor het uitgeven van deze nieuwsbrief, kregen we de uitslag van de vragenlijsten die vorige maand afgenomen zijn.
Meer dan de helft van de ouders / verzorgers heeft deze vragenlijsten ingevuld, dank daarvoor.
De uitkomsten zullen we eerst goed bestuderen en daarna meenemen in onze nieuwe plannen. Ook worden ze besproken met de Medezeggenschapsraad.
Op de laatste pagina van het rapport kregen we een rapportcijfer als school van ouders/verzorgers en van kinderen: een 8,0 en een 8,2!
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en trots op. Niet alleen omdat het mooie cijfers zijn, maar ook omdat ze hoger zijn in vergelijking met 4 jaar geleden.
Uiteraard gaan we op zoek naar verbeterpunten om daar aan te werken, daar mag u zeker van zijn.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl