Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 22-02-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- KIVA
- Fusie
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Zondag 10 maart 2019: Presentatieviering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Vrijdag 15 maart 2019: Stakingsdag Onderwijs (zie weekbericht 22)
Maandag 1 april 2019: studiedag leerkrachten
Zondag 7 april 2019: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Dinsdag 11 juni 2019: de schoolfotograaf komt op school

 

Proefwerken:
Groep 5: dinsdag 26 februari, proefwerk geschiedenis, hoofdstuk 4
Groep 6: maandag 25 februari, proefwerk natuurkunde, hoofdstuk 4

KIVA

Op woensdag 3 april starten de leerkrachten van onze school met de cursus die hoort bij KiVa.
We hebben u al in een eerder stadium aangegeven dat we deze methode in zouden voeren. Op woensdagmiddag start deze cursus eindelijk, we hebben er lang op moeten wachten.
KiVa is een methode die zijn waarde al bewezen heeft in het verleden op andere scholen. 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ongetwijfeld komen we na de eerste studiedag hier in de nieuwsbrieven op terug. 

Fusie

De directies van de Drieklank en de Sint Bavoschool zijn gestart met het opstellen van een plan om de fusie tot een goed einde te brengen. We zullen u daarvan regelmatig op de hoogte houden via berichten op onze nieuwsbrieven. Zo krijgt iedere ouder / verzorger dezelfde informatie op hetzelfde moment.
Een van de aspecten die we nu al met u willen delen, is het kennismaken door de kinderen van de Drieklank met de Bavoschool.
Op vrijdag 15 maart krijgen de kinderen een rondleiding door het gebouw van de Sint Bavo. Van 9.00 uur tot 9.30 uur de kinderen van groep 1 t/m 4 en van 9.30 uur tot 10.00 uur de kinderen van groep 5 t/m 8. 
Om 10.30kunnen de ouders / verzorgers van een leerlingen van de Drieklank een rondleiding door het gebouw krijgen. Deze dag zijn de kinderen van de Sint Bavoschool vrij.
Later zullen we u berichten wanneer de kinderen een eerste keer kennis kunnen maken met de leerkrachten en de kinderen van de Bavoschool. Dat willen we nog twee keer voor de meivakantie laten plaatsvinden, maar daarvoor willen we eerst met de leerkrachten een goede planning en inhoud ontwerpen.
Mocht u  als ouders / verzorgers op 15 maart om 10.30 uur niet in de gelegenheid zijn dan kunt u een individuele afspraak maken met Dhr. Marc van Vlierberghe voor een kennismakingsgesprek. (tel. 0117-452342 of e-mail: directie.stbavo@scoba.nl ) Zowel bij hem als bij Mevr. Andrea Prent op de Drieklank zijn inschrijfformulieren voor de Sint Bavoschool te krijgen, mocht u uw keus om uw kind verder onderwijs te laten volgen op de Sint Bavoschool al gemaakt hebben.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl