Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 05-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Aanmeldingen nieuwe leerlingen
- Buitenschoolse activiteiten
- Bedankt!
- Koningsspelen
- Verkiezingen MR
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:

Zondag 7 april: Viering E.H. Communie in de RK Kerk te Oostburg
Donderdag 18 april: Paasviering op school (zie weekbericht 28)
Dinsdag 21 mei: kledingsinzameling (meer info volgt later)
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen

We starten binnenkort met de groepsindeling en de verdeling van de formatie voor volgend schooljaar.
Dit jaar hebben we ook te maken met de inschrijving van kinderen die van de Drieklank komen na de fusie.
Om een goede verdeling te maken, is het voor ons handig om ook de instroom in groep 1 in beeld te hebben.
Mocht uw zoon of dochter dit kalenderjaar 4 jaar worden, verzoeken we u vriendelijk om alvast contact op te nemen met Meester Marc.

 

Buitenschoolse activiteiten

Woensdag 10 april start het tuinieren voor de kinderen die zich opgegeven hebben. Van 13:30 tot 15:30 uur bij kindercentrum Kidz!
Er zijn nog enkele plekjes vrij, dus wie nog mee wil doen, kan zich nog opgeven.

De andere twee activiteiten, Samen sta je sterk voor groep 4 tot en met 6 en sprookjes in de wei voor de groepen 1 tot en met 3, hebben ook nog plaatsten beschikbaar. Opgeven kan via de bekende weg die op de uitnodigingsbrieven stond. U kunt eventueel ook contact opnemen met Meester Marc.

Bedankt!

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor het schoolvoetbal. Gelukkig bleef het heel de middag droog. 
Ondanks de grote inzet van de deelnemers, haalde geen enkel team de finale. Dat scheelde soms maar een haartje en het spelplezier was er niet minder om. Een speciaal woord van dank dit jaar aan de vrijwilligers die de teams wilden begeleiden dit jaar. Dankjewel voor jullie tijd en inzet.

Koningsspelen

Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen. De kinderen zijn al druk bezig met het oefenen van de jaarlijkse dans.
Alle info over deze dag staat in een aparte brief. Opgelet: de kinderen van de bovenbouw zijn die dag vrij om 14:15 uur.
De dag begint op de gewone tijd. Tussen de middag is er de Koningslunch voor alle kinderen. Dus iedereen blijft op school eten.

Verkiezingen MR

Zoals elke school heeft ook de Sint Bavoschool een Medezeggenschapsraad. Daarin hebben leerkrachten en ouders/verzorgers een vertegenwoordiging. Onze school heeft op dit moment 3 MR-leden als vertegenwoordiging vanuit de ouders/verzorgers. Hiervan zijn 2 leden aftredend en niet herkiesbaar en 1 lid is aftreden en herkiesbaar.
We zijn als school op zoek naar nieuwe leden voor dit orgaan binnen de school. 
Wie meer wil weten over de taken en werkzaamheden van de MR, kan uiteraard terecht bij de huidige MR-leden of Meester Marc.
Wie belangstelling heeft voor een plaats in de MR, kan zich aanmelden als kandidaat-lid. De aanmeldingsformulieren hiervoor zijn op te halen bij Meester Marc. Aanmeldingen dienen binnen te zijn voor 10 mei 2019. Daarna gaan de verkiezingsbrieven mee met de gezinsoudsten. Op deze verkiezingsbrief staat de verdere procedure omschreven (einddatum voor het stemmen, waar u uw stemformulier in kunt leveren etc)

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl