Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 12-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Aanmeldingen nieuwe leerlingen
- Verkiezingen MR
- Pasen
- Fusie
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:

Donderdag 18 april: Paasviering op school
Dinsdag 21 mei: kledingsinzameling (meer info volgt later)
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

Proefwerken:

Groep 5: dinsdag 16 april proefwerk geschiedenis hoofdstuk 5
Groep 6: maandag 15 april natuurkunde hoofdstuk 5

Aanmeldingen nieuwe leerlingen

We starten binnenkort met de groepsindeling en de verdeling van de formatie voor volgend schooljaar.
Dit jaar hebben we ook te maken met de inschrijving van kinderen die van de Drieklank komen na de fusie.
Om een goede verdeling te maken, is het voor ons handig om ook de instroom in groep 1 in beeld te hebben.
Mocht uw zoon of dochter dit kalenderjaar 4 jaar worden, verzoeken we u vriendelijk om alvast contact op te nemen met Meester Marc.

 

Verkiezingen MR

Zoals elke school heeft ook de Sint Bavoschool een Medezeggenschapsraad. Daarin hebben leerkrachten en ouders/verzorgers een vertegenwoordiging. Onze school heeft op dit moment 3 MR-leden als vertegenwoordiging vanuit de ouders/verzorgers. Hiervan zijn 2 leden aftredend en niet herkiesbaar en 1 lid is aftreden en herkiesbaar.
We zijn als school op zoek naar nieuwe leden voor dit orgaan binnen de school. 
Wie meer wil weten over de taken en werkzaamheden van de MR, kan uiteraard terecht bij de huidige MR-leden of Meester Marc.
Wie belangstelling heeft voor een plaats in de MR, kan zich aanmelden als kandidaat-lid. De aanmeldingsformulieren hiervoor zijn op te halen bij Meester Marc. Aanmeldingen dienen binnen te zijn voor 10 mei 2019. Daarna gaan de verkiezingsbrieven mee met de gezinsoudsten. Op deze verkiezingsbrief staat de verdere procedure omschreven (einddatum voor het stemmen, waar u uw stemformulier in kunt leveren etc)

Pasen

Donderdag 18 april vieren we het Paasfeest met een lunch voor alle leerlingen. Alle kinderen blijven die dag kosteloos over en hoeven geen lunchpakket mee te nemen. Verder komt de paashaas op bezoek met een lekkere traktatie die de kinderen mee naar huis krijgen. De kinderen moeten wel gewoon wat te drinken en fruit als tienuurtje meenemen.  We besteden uiteraard ook aandacht aan het Paasverhaal, maar dat spreekt voor zich.
Om 14:00uur is de school uit en begint de meivakantie. Opgelet: er heeft elders ook eens de tijd van 14:15 uur gestaan, maar het juiste tijdstip is 14:00 uur.

Fusie

Het algemeen bestuur van Scoba heeft in haar laatste vergadering de fusie tussen de Drieklank en de Sint Bavoschool goedgekeurd. Eerder had de GMR van Scoba al ingestemd met de fusie. Hiermee is het besluit tot fusie officieel. 
Dinsdag 16 april gaan de groepen 5 t/m 7 een ochtend kennismaken op de Sint Bavoschool.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl