Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 18-04-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Verkiezingen MR
- Koningsdag 2019
- Ropa-run
- wijziging rooster
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Dinsdag 21 mei: kledingsinzameling (meer info volgt later)
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

Proefwerken:
Groep 5: maandag 6 mei, proefwerk Aardrijkskunde, thema 4

Verkiezingen MR

Zoals elke school heeft ook de Sint Bavoschool een Medezeggenschapsraad. Daarin hebben leerkrachten en ouders/verzorgers een vertegenwoordiging. Onze school heeft op dit moment 3 MR-leden als vertegenwoordiging vanuit de ouders/verzorgers. Hiervan zijn 2 leden aftredend en niet herkiesbaar en 1 lid is aftreden en herkiesbaar.
We zijn als school op zoek naar nieuwe leden voor dit orgaan binnen de school. 
Wie meer wil weten over de taken en werkzaamheden van de MR, kan uiteraard terecht bij de huidige MR-leden of Meester Marc.
Wie belangstelling heeft voor een plaats in de MR, kan zich aanmelden als kandidaat-lid. De aanmeldingsformulieren hiervoor zijn op te halen bij Meester Marc. Aanmeldingen dienen binnen te zijn voor 10 mei 2019. Daarna gaan de verkiezingsbrieven mee met de gezinsoudsten. Op deze verkiezingsbrief staat de verdere procedure omschreven (einddatum voor het stemmen, waar u uw stemformulier in kunt leveren etc)

Koningsdag 2019

Vanuit de Stadsraad kregen we het programma van Koningsdag in Oostburg door:


Programma Koningsdag 2019 in Oostburg:

07.00 – 15.00 uur gratis vrijmarkt/rommelmarkt waar iedereen overbodige spulletjes mag verkopen. U mag een plaatsje innemen op de Markt, Ledelplein, Burg. Erasmustraat, Raadhuisplein en  Burchtstraat. Deelnemers rommelmarkt, let op: parkeer uw auto niet in de blauwe zone!!!!
Vanaf 09.00 uur zorgt DJ Daniël weer voor gezellige muziek op en rond de Markt, waar je kunt scoren in een levend tafelvoetbalspel en er diverse leuke animaties zijn.
Vanaf 09.45 uur kunnen de kinderen in de tent op de Markt hun fiets versieren, waarna om
10.45  uur de versierde fietsenoptocht richting het gemeentehuis gaat.
11.00 uur : Vlaghijsen door Burgemeester Marga Vermue en de scouting. Hierna gaat de versierde fietsoptocht een feestelijke en muzikale toer door Oostburg maken.
Ca. 12.00 uur afsluiting fietstocht bij de tent op de Markt en alle kinderen dansen samen de Koningsdans. Optreden leerlingen van balletschool Anita Bekers.
Vanaf 13.30 uur  kun je je gratis inschrijven voor de Koningsloop van AV de Wielingen in de tent op de Markt.
13.45 uur Warming-up voor de deelnemers aan de Koningsloop op de Markt en gezamenlijk verplaatsen naar
14.00 uur de start van de Koningsloop die dit jaar op de Kaas- en Broodsedijk is.
Kinderen t/m 8 jaar: 700 mtr
 14.15 uur start kinderen 9 t/m 12 jaar: 1200 mtr  
14.30 uur start volwassenen: 5,8 km. Na afloop prijsuitreiking in de tent op de Markt.
15.00 uur einde van een mooie (en hopelijk zonnige) Koningsdag 2019 in Oostburg.

Ropa-run

Op vrijdag 17 mei doen de kinderen van groep 7 en 8 weer mee aan de mini-roparun. Deze estafetteloop is 65 kilometer lang en de opbrengst gaat naar goede doelen in de regio die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die door de ziekte kanker, ernstige belemmeringen op het gebied van kwaliteit van leven hebben; vaak in de laatste fase van hun leven.
De ropa-run is bedoeld om geld in te zamelen en dat willen we niet alleen door de kinderen van groep 7 en 8 laten doen. Daarom krijgen alle kinderen van de school de maandag na de meivakantie een sponsorbrief mee. Want ook zij mogen hun beste beente voor zetten door te rennen. In de week van 13 mei doen we met alle groepen de "Daily Mile". Alle kinderen rennen die week een klein kwartiertje in de omgeving van de school voor het goede doel. Dit is niet alleen gezond, maar ook een mooie vorm om samen door te zetten als het even tegenzit, want mensen die de ziekte kanker hebben, hebben ook geen keuze. 
We kondigen de actie nu alvast aan, zodat u in de vakantie wellicht al iets af kunt spreken met eventuele familieleden die ver weg wonen maar juist in een meivakantie op bezoek komen. Elke bijdrage is van harte welkom! Samen zorgen we voor een mooi resultaat.

Voor de ouders / verzorgers die zich hebben opgegeven als vrijwilliger op 17 mei: er is een informatiebijeekomst op 14 mei om 19:30 uur in de aula van het Zwincollege.

wijziging rooster

In de groepen 6 en 7 voeren we een kleine wijziging door in het rooster van leerkachten die voor de klas staan.
In groep 6 komt juffrouw Dominique voortaan de maandag ook les geven. Juffrouw Krijna gaat de maandag dan naar groep 7. Juffrouw Nynke gaat op eigen verzoek een dagje minder werken. De eerste maandag na de vakantie zijn alle drie de juffen aanwezig zodat de overdracht goed plaats kan vinden.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl