Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 09-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Ropa-run
- Kledinginzameling
- Nieuwe chromebooks
- Gezonde school
- Circus
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Vrijdag 17 mei: ROPA-run groep 7 en 8
Dinsdag 21 mei: kledingsinzameling
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

Proefwerken:
Groep 6: dinsdag 14 mei, proefwerk Geschiedenis, thema 5

Ropa-run

Op vrijdag 17 mei doen de kinderen van groep 7 en 8 weer mee aan de mini-roparun. Deze estafetteloop is 65 kilometer lang en de opbrengst gaat naar goede doelen in de regio die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die door de ziekte kanker, ernstige belemmeringen op het gebied van kwaliteit van leven hebben; vaak in de laatste fase van hun leven. In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover al meer kunnen lezen. Volgende week doen we de daily mile met alle klassen. Via klasbord heeft u daar nog meer informatie over gekregen. We hopen op mooi weer tijdens het lopen en op een mooie opbrengst voor dit goede doel.
Voor de ouders / verzorgers die zich hebben opgegeven als vrijwilliger op 17 mei: er is een informatiebijeekomst op 14 mei om 19:30 uur in de aula van het Zwincollege.

Kledinginzameling

Binnenkort is er weer een kledinginzameling. U kunt dan oude, nog bruikbare kleding inleveren in dichte zakken op school. Bij regenachtig weer mogen de zakken op 21 mei onder het afdak van de fietsenstalling aan de kant van de Breijdelstraat gelegd worden. Bij droog weer leggen we de zakken in het eerste parkeervak aan het eind van het pad naar de parking aan de Breijdelstraat.
Er zijn plastic zakken meegegeven met de kinderen, maar u mag de kleding ook in andere tassen of zakken meegeven, als deze maar goed dicht zitten. Kleding, knuffels, gordijnen, bruikbare lakens of dekbedden enschoenen (per paar uiteraard); het is allemaal welkom.
Per kilo krijgt de school een bedrag, waarmee we elk jaar dingen kunnen kopen voor de kinderen die we anders niet konden aanschaffen. Zo kopen we voor elk kind een luizenzak die gratis voor ouders/verzorgers is.
De inzameling is dus van harte aanbevolen.

Nieuwe chromebooks

Afgelopen week zijn de nieuwe chromebooks voor de groepen 7 en 8 binnengekomen. 
Deze vervangen de komende tijd de snappet-tablets de komende tijd. Dat doen we in stapjes, om het onderwijsproces niet te verstoren.

Met name in de bovenbouw kregen we vaak het geluid dat de tablets wat klein waren voor de opdrachten die de kinderen moesten uitvoeren. Via de vragenlijsten die we regelmatig uitzetten en de kindgesprekken die we voeren, kregen we deze geluiden binnen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en binnenkort kunnen de kinderen de nieuwe spullen in gebruik nemen.

Gezonde school

We hebben in de maand april een subsidie aangevraagd in het kader van "de gezonde school".
Afgelopen maandag hebben we bericht gekregen dat we deze subsidie toegekend hebben gekregen. We gaan deze inzetten om het vignet "gezonde school" te behalen. Er zijn verschillende items waarop een school deze binnen krijgen. Wij zetten in eerste instantie in op "welbevinden" omdat dit een onderwerp is waarop we enerzijds al goed scoren. Een externe audit en het inspectiebezoek gaven dit ook aan. Daarnaast draagt ook de invoering van de KiVa uiteraard bij aan het welbevinden. Zo combineren we een aantal zaken. Mocht er nog geld van de subsidie overblijven, dan pakken we nog een ander onderwerp aan uiteraard, maar daarin is nog geen keuze gemaakt.

Circus

Maandag en dinsdag start de workshop "het circus komt" onder leiding van circusdirecteur Jan Sikon.
Kinderen die zich voor dit naschoolse project hebben opgegeven, hebben al een herinneringsmail gekregen als het goed is. Een en ander gaat door in de speelzaal van de school.
Veel plezier allemaal!

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl