Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 16-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- resultaten toets
- Mini-RoPaRun
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Vrijdag 17 mei: ROPA-run groep 7 en 8
Dinsdag 21 mei: kledingsinzameling (zie nieuwsbrief 33)
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

Proefwerken:
 

resultaten toets

De kinderen van groep 7 en 8 hebben de afgelopen weken de IEP-eindtoets of de entreetoets gemaakt. De uitslag daarvan geven wij met de kinderen mee, in een gesloten envelop. Volgende week krijgen we de uitslag op papier binnen. wij weten dat er scholen zijn die de uitslag van de IEP-toets nu al meegegeven hebben. Dit komt omdat er een digitale, ruwe versie beschikbaar is voor scholen. Het komt echter soms voor dat deze uitslag niet overeenkomt met de definitieve, papieren versie die we volgende week krijgen. Daarom kiezen wij er voor om de papieren versie af te wachten. Zo voorkomen we teleurstellingen.
De uitslag van de entreetoets komt op alle scholen op verschillende momenten binnen. Dat komt omdat de periode waarin je deze toets af mag nemen, een aantal maanden omvat. Dus dat is altijd per school verschillend.

Mini-RoPaRun

Vandaag is de dag waarop de kinderen van groep 7 en 8 door de Zeeuws Vlaamse polders rennen. 65 kilometer ongeveer en dat voor het goede doel. Met een opbrengst van ruim 2.000 euro (er komen nog wat laatste bijdrages binnen), zijn we heel erg trots op alle mensen die de kinderen die de Daily Mile gelopen hebben deze week, steunden. En natuurlijk zijn we ook trots op alle lopers, dat spreekt voor zich.
Dank ook aan alle vrijwilligers die mee wilden fietsen of met de auto wilden rijden om de kinderen te begeleiden.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl