Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 29-05-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- fusienieuws
- Hemelvaart
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Maandag 3 tot en met donderdag 6 juni: Avondvierdaagse
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

 

fusienieuws

Afgelopen week hebben de leerkrachten die volgend jaar zeer waarschijnlijk op de Bavoschool werken, onder leiding van de identiteitsbegeleider van de scholen, gesproken over de interconfessionele grondslag van de school. Daaruit kwam een aantal conclusies, welke leidraad zullen zijn in het komende schooljaar. Hoewel we veel overeenkomsten zagen tussen de huidige scholen op dit vlak, waren er ook een aantal verschillen.

We hebben afgesproken dat we elke dag openen met een gebed, zoals we dat nu ook op beide scholen al doen. Kinderen die geen kruisteken willen maken, moeten dit ook niet doen. Een regel die er nu ook al is op Sint Bavoschool. Uiteraard gaat iedereen, ook de kinderen die niet willen bidden, respectvol om met dit moment. Zoals algemeen aanvaard is, zullen we van deze kinderen vragen dat ze even stil zijn.

Met de methode ‘’trefwoord’’ stellen we elke week 2 bijbelverhalen aan bod. Dit is op beide scholen, met verschillende methodes, nu ook het geval.
Vieringen als Kerst en Pasen krijgen een invulling die we van beide scholen ook herkennen; een deel zal inhoudelijk zijn waarbij de inhoud van deze feesten centraal zal staan. Daarnaast zal er ruimte zijn voor gezelligheid (paaslunch of –brunch en kerstdiner als voorbeelden). Deze en andere vieringen bereiden we uiteraard zorgvuldig voor.
Carnaval viert men op de Bavoschool nu ook al buiten schooltijd; wie komen wil, is welkom. Wie moeite heeft met dit feest of niet graag verkleed naar school komt, mag thuisblijven.

We realiseren ons dat het voor ouders/verzorgers en kinderen van de beide scholen soms een aanpassing zal zijn. Zoals dat ook het geval is voor de leerkrachten. Daar waar we nu soms op tradities kunnen sturen en feesten een invulling kunnen geven, zal deze automatische routeplanner uitgeschakeld staan. En zoals altijd in het leven, niets menselijks is ons vreemd, zullen we ondanks onze inzet vast en zeker eens ‘’net naast het gewenste plaatje’’ belanden. Dat de leerkrachten hun uiterste best zullen doen, dat spreekt voor zich en mag u ook van ons verwachten.

Hemelvaart

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei is de school gesloten wegens Hemelvaart. Alle kinderen zijn, zoals in de schoolkalender te zien was, vrij deze dagen. We wensen iedereen fijne dagen, hopen op mooi weer en zien iedereen maandag weer graag terug op school.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl