Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 07-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Herinnering schoolregel
- Schoolfotograaf
- Sponsoring musical
- Laatste schooldag
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Maandag 3 tot en met donderdag 6 juni: Avondvierdaagse
Dinsdag 11 juni: de schoolfotograaf komt op school

 

Herinnering schoolregel

We willen u attent maken op onderstaande regel die geldt bij ons op school. Deze regel is aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt in de schoolgids en de kalender. We vragen u, als uw zoon/dochter een mobieltje meeneemt, deze regel thuis ook nog eens door te nemen.

Mobiele telefoons staan uit. We vinden het niet passend als er tijdens de les ineens telefoontjes afgaan. Ook het maken van foto’s of filmpjes vinden wij niet gewenst. We begrijpen best dat kinderen soms een telefoon mee krijgen van thuis, zeker als men in de polder woont. Maar zodra men op school is, kan de telefoon uit. Voor de duidelijkheid: dit geldt ook voor de pauzes.

Schoolfotograaf

Op dinsdag 11 juni komt de schoolfotograaf op school. Gedurende de dag zullen de kinderen afzonderlijk en als groep op de foto gaan. Voor broertje(s)/zusje(s)foto's (ook die (nog) niet (meer) op school zitten) is er tijd vanaf 08.30 uur.

Sponsoring musical

Al vele jaren organiseren wij een leuke eindmusical in het Ledeltheater.
Het is algemeen bekend dat scholen een beperkt budget tot hun beschikking hebben. Ons budget gaat op aan onderwijsmiddelen. De musical hoort bij het leergebied drama. Hier hebben wij echter niet voldoende budget voor. Daarom zijn wij op zoek naar sponsors die ons willen ondersteunen bij het uitvoeren van onze musical.
Mocht u ons willen helpen door een bijdrage te leveren, zijn wij u erg dankbaar. Als tegenprestatie kunnen wij uw naam vermelden op het programmaboekje en de toegangskaartjes. Natuurlijk bent u dan van harte welkom tijdens de uitvoering die dit jaar plaatsvindt op 29 juni a.s. Voor informatie kunt u contact opnemen met juf Marloes: mtresonie@scoba.nl. (werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag)

Laatste schooldag

Op donderdag 4 juli is er een aangepast programma op school. We vieren dan "de laatste schooldag". Vrijdag 5 juli komen we natuurlijk ook nog naar school, maar de 4e zijn er weer tal van leuke dingen te doen op school.
Daarvoor zoeken de leden van de werkgroep nog een  aantal vrijwilligers. Men is op zoek naar mensen die deze ochtend thuis een aantal pannenkoeken wil bakken. De pannenkoekenmix krijgt u uiteraard van school.
Daarnaast zoekt men nog een 6-tal vrijwilligers die van 10:30 uur tot 14:00 uur kunnen helpen op school tijdens de activiteiten. Opgeven kan door u aan te melden bij juf Conny van groep 7. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl