Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 07-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Datum musical
- Inspectiebezoek
Datum musical

in de vorige nieuwsbrief stond per abuis dat de musical op 29 juni is. Dat is een zaterdag. De musical is uiteraard op 28 juni, zoals in de schoolkalender staat. Wij zijn al druk bezig met de planning van volgend schooljaar en dan maak je wel eens een foutje met de verschillende data. Excuus daarvoor.
De juiste datum is dus VRIJDAG 28 juni.

Inspectiebezoek

U begrijpt dat we niet alleen voor een verkeerde datum een extra nieuwsbrief uit laten komen.
Aan het eind van de ochtend was er een gesprek met de inspecteur voor het onderwijs. Dit was een vervolggesprek naar aanleiding van het bezoek aan de start van het schooljaar. Toen was men al behoorlijk tevreden over onze school maar men had nog wel een paar tips voor verbeteringen. Deze hebben we uiteraard opgepakt; een gratis bedrijfsadvies is nooit weg.
In het gesprek van vandaag wilde men weten wat we daar als school mee gedaan hebben en wat de stand van zaken is.

We zijn natuurlijk heel blij dat we kunnen melden dat de inspectie tevreden is met de stappen die gezet zijn en blij met de stappen die we de komende tijd willen zetten. De beide inspecteurs waren hier tevreden mee. Ze gaven aan dat ze alle vertrouwen in de goede afloop hebben bij het eindgesprek van deze cyclus. Dit gesprek zal aan het eind van dit kalenderjaar plaats vinden. Er werd waardering uitgesproken over het vele en goede werk dat was verzet.

Het verslag van het inspectiebezoek zal uiteraard besproken worden met de medezeggenschapsraad van onze school. We vinden het fijn om dit leuke nieuws niet alleen met de medezeggenschapsraad te delen maar met alle ouders/verzorgers.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl