Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 14-06-2019

In deze nieuwsbrief:
- Proefwerken en data om te onthouden
- Verkiezingen medezeggenschapsraad
Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
4 juli: feestdag op school ter ere van de laatste schooldag.
 

Proefwerken:
Groep 7: dinsdag 18 juni, proefwerk Engels Unit E en F
Groep 7: Maandag 24 juni, proefwerk Aardrijkskunde, laatste blok

Verkiezingen medezeggenschapsraad

Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan voor kandidaten die zitting willen nemen in de medezeggenschapsraad van de Sint Bavoschool. Er zijn exact evenveel kandidaten als beschikbare plaatsen. Het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad zegt dan dat de kandidaten gekozen zijn en dat verkiezingen met briefjes en dergelijke niet nodig zijn.
De heren Stellemans en Van Hee zijn daarmee de gekozen vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers in de medezeggenschapsraad. Samen met een ouder van de Drieklank is de mr daarmee weer compleet. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolkalender met daarin de complete samenstelling van de raad. 

We danken de dames Schol en van Hee voor hun inzet in de medezegenschapsraad in de afgelopen jaren. Zij hebben in de mr hun betrokkenheid bij de school vorm kunnen geven door meedenken en-praten tijdens en buiten de vergaderingen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl