Elevantio – Ontdek je eigen wijsheid

Sint Bavo is onderdeel van Elevantio

Scoba

Tot 1580

Onderwijs tot aan de Reformatie (ong. 1580)

Oostburg bezat in die tijd een PAROCHIESCHOOL, behorende bij de kerk, .De kerk nam in die tijd een monopoliepositie in met betrekking tot het onderwijs, en parochiescholen werden hoofdzakelijk in het leven geroepen om jonge mensen te kunnen inschakelen bij de diensten in de dorpskerken. Er werd alleen elementair onderwijs gegeven: lezen en schrijven werd aangeleerd, en verder waren muziek en Latijn ook belangrijk om van dienst te kunnen zijn in de kerk.

In Zeeland waren er rond de 100 parochiescholen. Uit oude tekeningen en schilderijen heeft men kunnen achterhalen hoe zo'n parochieschool er ongeveer heeft uitgezien.
Een parochieschool lag vlak bij de kerk en was meestal een laag stenen gebouwtje met riet bedekt en met leem op de vloer. Er was in de hoek een slaapvertrek voor de meester afgescheiden. Banken en tafels waren er niet of nauwelijks, de leerlingen stonden of zaten op de vloer. De schoolmeester zat in het middelpunt, temidden van kinderen van alle leeftijden die door elkaar zaten, stonden of liepen. De plak en de roede waren bij de hand om een flinke tik uit te kunnen delen. Er was weinig lesmateriaal voorhanden, de leerlingen leerden de letters van het alfabet, schreven met een stokje in het zand, of met een ijzeren pen op een wastablet. Papier kwam pas rond 1550 in gebruik. De onderwijzer werd aanvankelijk uitsluitend door de pastoor benoemd, later kreeg de overheid daarin meer te zeggen. Als er geen schoolmeester gevonden kon worden moest de koster van de kerk de kinderen leren lezen, schrijven en zingen, en als er geen koster was moest de pastoor van de betreffende parochie zich kwijten van deze taak. Of er goed onderwijs werd gegeven was dus afhankelijk van wie er op dat moment voorhanden was.