Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 10-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Schoolfruit
- KiVa
Algemeen

We zijn blij dat we kunnen melden dat juffrouw Anouschka, die al bijna 9 maanden afwezig is wegens een ernstige ziekte, de afgelopen week weer op school is geweest. Heel voorzichtig kan zij kijken wat er de komende tijd weer kan voor haar. Tegelijkertijd weten we dat er nog een periode komt waarin zij er weer even niet is. Maar het het was toch een mooie stap voorwaarts voor haar en de collega's.

We hopen dat we volgende week ook een stap voorwaarts kunnen maken als het gaat om de afbouw van maatregelen. Niet dat er geen besmettingen meer zijn op school, in tegendeel zelfs. Ook leerkrachten lopen nog besmettingen op en moeten dan weer thuis blijven. Gelukkig hebben we nog steeds vervangers kunnen vinden en daar blijven we ons best ook voor doen.

Data om te onthouden en proefwerken

Proefwerken:
Groep 7: vrijdag 18 februari, proefwerk Biologie, thema 2

Data om te onthouden:

Dinsdag 15 en donderdag 17 februari: adviesgesprekken groep 8
Dinsdag 5 en donderdag 7 april: oudergesprekken groep 1 t/m 7
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

 

Schoolfruit

Voor de kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject is de volgende bestelling gedaan voor de maand februari:
16 en 17 februari             snoeptomaatjes en banaan
23 en 24 februari             mini-komkommer en appel (ander soort dan 10 februari)

KiVa

Binnenkort gaat een aantal medewerkers van onze school weer op KiVa-training. We hebben deze cursus nu ook aangeboden aan onze overblijfvrijwilligers want zij werken dagelijks met een groep kinderen en dan is het fijn als zij weten wat onze werkwijze kan betekenen voor hun vrijwilligerswerk tussen de middag. Een extra handvat voor onze vrijwilligers. Want iedereen weet dat er tijdens “vrije momenten” meer kans bestaat op ongewenst gedrag. Elke kleine bijdrage aan het verkleinen van het pestprobleem.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl