Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 17-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Data om te onthouden en proefwerken
- Schoolfruit
Algemeen

Ook voor het onderwijs zijn er afgelopen dinsdag versoepelingen aangekondigd.
Deze zet ik graag even op een rijtje. Daarbij neem ik alleen de versoepelingen op die voor onze school van belang zijn.
Vanaf maandag 21 februari:
We mogen weer groepsoverstijgend werken. Dat wil zeggen dat we klassen mogen “mengen” bij bijvoorbeeld begrijpend lezen of bij een tekort aan personeel.
Ouders/verzorgers mogen de school weer in, net als externen. Voorlopig nog wel met mondkapje. Dit willen we stapsgewijs invoeren. Dus met een vraag mag u zonder afspraak binnenstappen. Oudergesprekken kunnen weer fysiek net als de vergaderingen van de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Ook onze vrijwilligers kunnen weer ingezet worden. Ouderavonden voor grotere groepen ouders/verzorgers gaan we nog niet direct organiseren.
Voor het halen en brengen van de kinderen gaan we volgende week bespreken hoe we dat vorm willen geven. We realiseren ons dat “terug naar het oude normaal” voor sommige kinderen een nieuwe wereld is. De meeste kleuters hebben geen “ervaring” met hoe het vroeger was. 
Na de vakantie vervallen ook de mondkapjes voor de kinderen van groep 6,7 en 8 en voor de medewerkers en ook het afstand houden, vervalt.

Data om te onthouden en proefwerken

Proefwerken:
Groep 7: woensdag 23 februari proefwerk Engels, song 3

Groep 5: vrijdag 25 februari (in de ochtend), proefwerk Geschiedenis, thema 3 
Groep 8: vrijdag 25 februari proefwerk Aardrijkskunde, thema 3

Data om te onthouden:
Dinsdag 5 en donderdag 7 april: oudergesprekken groep 1 t/m 7
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

 

Schoolfruit

Voor de kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject is de volgende bestelling gedaan voor de maand februari:
23 en 24 februari             mini-komkommer en appel (ander soort dan 10 februari)

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl