Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 25-02-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Schooltijden
- Proefwerken en data om te onthouden
- Schoolfruit
- Muziekproject
- Kindernevendienst
Algemeen

Naast de gebruikelijke info over de school in de nieuwsbrief, treft u vandaag ook een stuk tekst aan over de route die we gaan volgen als het gaat om “nieuwe schooltijden". Deze verandering is een kleine 14 dagen geleden aangekondigd via de nieuwsbrief en daarbij is aangegeven dat elke school een eigen traject zal volgen en dat dit duidelijk met u besproken zal worden.
Dat gaan we hierbij proberen.

In een van onze kleutergroepen zijn er kinderen met roodvonk. Gisteren is er met alle ouders/verzorgers een papier meegegeven waarop er meer informatie over deze ziekte te vinden is. Om huisartsen te ontzien, kunt u via thuisarts.nl eventueel informatie inwinnen over roodvonk.

Na vandaag is de school een weekje gesloten voor vakantie. Maar we werken achter de schermen gewoon door. Zo gaan we bijvoorbeeld een nieuwe ICT-omgeving in gebruik nemen. Ook ons algemene mailadres gaat veranderen in: sintbavo@elevantio.nl
Ook de MR heeft een nieuw mailadres: mrsintbavo@elevantio.nl
Voor de kinderen breekt een week zonder school aan. Iedereen een fijne vakantie!

Schooltijden

Zoals bekend gaan we de schooltijden aanpassen. Daarover heeft u in een eerdere nieuwsbrief (nr. 27) al wat kunnen lezen.

De afgelopen tijd hebben we een aantal stappen gezet. Zo is er regelmatig overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) geweest. Met name de oudergeleding speelt in dit traject een belangrijke rol: uiteindelijk gaan zij in gesprek over het voorstel van de directie. Daarom is de oudergeleding van de MR bijvoorbeeld ook op de hoogte gehouden van de contacten met andere instanties. Zo is er overleg geweest met de andere school in Oostburg en hebben we contact gehad met de kinderopvang. Ook hebben we een aantal clubs op de hoogte gebracht toen we ontdekten dat ons toekomstig besluit mogelijk gevolgen voor hen zou hebben.

In het voortraject hebben we voor- en nadelen van diverse opties afgewogen. Daarbij kwam steeds aan bod: het belang voor de kinderen, het belang voor ouders/verzorgers, het belang voor de leerkrachten en het belang voor de organisatie. Hierin heeft ook het team een bijdrage mogen leveren.

Hoe gaat het nu verder?
Op basis van al dit overleg, gaan we 2 varianten verder uitwerken. Beide varianten werken we uit met twee verschillende begintijden. Deze mogelijkheden willen we vervolgens uitleggen aan alle ouders/verzorgers. Dit gaan we doen middels een filmpje waarin we de varianten kort uitleggen. Kort daarna volgt er een ouderraadpleging. Per gezinsoudste gaat één papieren versie van de flyer waarop de 4 opties nog eens uitgewerkt staan en een keuze gemaakt kan worden. Deze raadpleging is niet anoniem. Als men alleen een kind in groep 8 heeft, krijgt men geen flyer; het gaat immers over een situatie die speelt als die kinderen van school zijn. Gezinnen die hun eerste kind al aangemeld hebben, krijgen ook een flyer waarop de voorkeur aangegeven kan worden, ook als het kind nog maar 3 is. Gedurende een bepaalde tijd kunnen de stembrieven op school afgegeven worden. De uitslag van deze raadpleging gaat vervolgens, samen met het definitieve voorstel van de directie naar de oudergeleding van de MR.  De  ouderraadpleging is nadrukkelijk geen stemming. Dit ligt vast in wet- en regelgeving. De oudergeleding van de MR maakt vervolgens een eigen afweging, het is dus niet automatisch zo dat “de meeste stemmen gelden". 
De leerkrachten in de medezeggenschapraad toetsen vervolgens of het voorstel voldoet aan alle eisen die er gesteld worden vanuit de wet- en regelgeving als het gaat om de positie van de leerkrachten. Denk hierbij aan de pauzetijden.

Vervolgens zal het definitieve besluit aan alle ouders/verzorgers bekend gemaakt worden. We willen dit zeker voor de meivakantie helemaal klaar hebben. Tegen die tijd gaan we immers ook aan de slag met de formatie-indeling voor volgend schooljaar.
Mocht u vragen hebben over dit proces, dan kunt u altijd mailen met de directie van de school. Ons nieuwe mailadres staat, net als dat van de MR,  in het bovenste blokje van deze nieuwsbrief.

 

Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Dinsdag 5 en donderdag 7 april: oudergesprekken groep 1 t/m 7
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we het volgende fruit in bestelling staan:
9 en 10 maart  banaan en minikomkommer
16 en 17 maart ananas en appel
23 en 24 maart snoeptomaatjes en kiwi
30 en 31 maart banaan en appel (andere dan 17 maart)

Muziekproject

Op maandag 7 maart start er een muziekproject in de groepen 3 t/m 7: MuziekMatch. Groep 3 krijgt 45 minuten muzikale vorming, er komt een muziekdocent les geven in de klas. De groepen 4 t/m 7 krijgen zangles of leren een instrument te bespelen van een muziekdocent. Deze lessen zullen plaatsvinden op: 7, 14, 21 en 28 maart en op 4 en 11 april. De groepen die een instrument leren spelen zullen deze instrumenten ook mee krijgen naar huis (behalve de kinderen die de Cajon leren bespelen). De instrumenten moeten dus elke maandag weer terug op school zijn.

Kindernevendienst

Elke 1e zondag van de maand: Kindernevendienst in Oostburg

Op iedere 1e zondag van de maand is er vanaf nu een eucharistieviering met kindernevendienst in de Eligiuskerk te Oostburg om 9.15 uur.
De eerstvolgende Eucharistievieringen met kindernevendienst zijn op
zondag 6 maart
zondag 3 april

In het bijzonder willen we de kindernevendiensten onder de aandacht brengen bij de kinderen die hun eerste communie zullen gaan doen. Om hen nog beter voor te bereiden zouden we het heel leuk vinden om jullie met jullie ouders te verwelkomen. Iedereen is van harte welkom.
Als u meer informatie wil of het leuk vindt om te helpen op welke manier dan ook, kunt u contact opnemen met: mellanieschol@hotmail.com

Daarnaast is er tevens uitgebreide informatie te vinden op de website van onze parochie. U kunt deze informatie lezen door te klikken op de volgende link: andreaspagina (andreas-wzvl.nl) en daarna te klikken op het kopje ‘Kindernevendienst’ op deze startpagina.

Hopelijk zien we jullie snel: Kinderneven-team:  Mellanie , Nathalie , Rini

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl