Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 18-03-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Inzamelingsactie lege flessen
- Commissie d'r Bie
- Proefwerken en data om te onthouden
- Schoolfruit
Algemeen

De afgelopen week stond onmiskenbaar in het teken van de actie voor Giro 555. In één week tijd werd er een prachtig bedrag bij elkaar gespaard. In het blok hieronder meer daarover, maar ook van mijn kant: heel veel dank aan alle kinderen die toonden dat ze zeer betrokken waren bij deze actie. Posters werden gemaakt, sommigen gingen van deur tot deur om lege flessen in te zamelen. Weer anderen stonden een middagje bij een supermarkt. Sommige vaders en moeders werden aangemoedigd om die fles “eens leeg te drinken". We maken deze week het bedrag nog over aan giro 555 uiteraard.

Daarnaast is gaat de voorbereiding om de komst van meer kinderen uit Oekraïne door. Samen met ons schoolbestuur Elevantio gaan we de komende week ‘een tandje bij zetten’ omdat de verwachting is dat er behoorlijk wat kinderen deze kant op gaan komen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met de kinderopvang, de gemeente en het andere schoolbestuur in onze gemeente. Volgende week hoop ik u wat meer te kunnen vertellen over de werkvorm waaraan we denken, zodat de kinderen uit Oekraïne krijgen waar ze recht op hebben maar ook de kinderen die nu al op school zitten goed onderwijs blijven krijgen. Wat ons betreft is samenwerking daarin cruciaal.

We hebben ons informatiefilmpje met betrekking tot de schooltijden op een haar na klaar. We hopen u dit volgende week toe te kunnen sturen.
Volgende week start ook de week van de Lentekriebels. Dit jaar met een wel heel actueel thema. De media stonden de afgelopen periode bol van de schandalen bij televisieprogramma's, voetbalclubs en politieke partijen waarbij grensoverschrijdend gedrag de aanleiding wat tot de ophef. Op een manier die past bij de leeftijd van de leerlingen, gaat de methode die we elk jaar inzetten, hier aandacht aan besteden. Deze week heeft u een flyer ontvangen. Een samenwerking van de beide basisscholen in Oostburg. Hiervoor hebben we een subsidie ontvangen waardoor we een en ander net wat luxer neer konden zetten dan anders.

Inzamelingsactie lege flessen

Vorige week berichtten we al dat de kinderen van onze school lege flessen hebben ingezameld voor de actie van Giro 555. Afgelopen woensdag hebben we deze actie afgesloten en stond er 1400 euro op de teller voor de Oekraïne. Daar mogen we samen heel trots op zijn. Ook kwam groep 6 in het radioprogramma van Omroep Zeeland, waar ze de actie nog eens hebben toegelicht. Ondanks alle narigheid in de wereld zorgde deze spontane actie van de kinderen en leerkrachten ervoor dat dit een week is geworden die we niet snel zullen vergeten! Ook Tineke willen we graag even bedanken, zij ging iedere dag met de kinderen de flessen inleveren!

 

Commissie d'r Bie

Proefwerken en data om te onthouden

Proefwerken:
Groep 6: vrijdag 25 maart proefwerk biologie thema 3
Groep 8: dinsdag 22 maart proefwerk Engels + experiment

Data om te onthouden:
Dinsdag 5 en donderdag 7 april: oudergesprekken groep 1 t/m 7
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we het volgende fruit in bestelling staan:
23 en 24 maart ananas en kiwi
30 en 31 maart mandarijn en appel 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl