Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 01-04-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Proefwerken en data om te onthouden
- Waterpokken
- Schoolfruit
Algemeen

Het starten van de speciale klas voor kinderen uit de Oekraïne die nu in de gemeente Sluis wonen heeft heel wat voeten in de aarde en kost bergen energie.
Uiteraard valt dat in het niets met hetgeen de mensen uit Oekraïne mee moeten maken.
Toch heeft het ook invloed op onze school. Als gevolg van het besluit van de Zeeuwse schoolbesturen, waarmee ze voldoen aan de eis van de Rijksoverheid aan schoolbesturen en burgemeesters, is er per 4 april personeel gezocht voor de speciale klassen. Ook op onze school gaat er personeel ineens ander werk doen. Weg uit hun eigen klas naar de nieuwe groep.
De gekozen optie, speciale taalklassen, is in lijn met de adviezen van landelijke organisaties.
Het gekozen tijdpad is kort, héél kort. En dat schuurt. Bij iedereen. Bij vertrekkende personeelsleden. Bij ouders/verzorgers en bij kinderen. Bij collega's en directeuren. Want het mag dan voldoen aan alle eisen en voorwaarden; we merken de gevolgen heel direct.
Zo kort na Corona hadden we gehoopt op een rustige periode in het onderwijs. En in andere sectoren. Voorlopig gaan we echter op sprintsnelheid deze marathon aan.
Onderaan in dit blokje treft u een brief van de bestuurders van zowel Elevantio (ons schoolbestuur) als Escalda aan.

Ondertussen zijn de voorbereidingen op Pasen en de Koningsspelen gestart. Zoveel luchtiger om te organiseren. Lichtpuntjes in moeilijke tijden. De activiteitencommissie is voor het eerst in bijna 2 jaar weer welkom in de school. Samen kunnen we Pasen en de Koningsspelen tot mooie dagen op school (en daarbuiten) maken.

 

Axel, 31 maart 2022,

Beste ouders/verzorgers,

Als schoolbestuurders van Elevantio en Escaldascholen willen wij u informeren over de manier waarop wij onderwijs aan de kinderen uit Oekraïne gaan organiseren.

De schoolbesturen Elevantio en Escaldascholen en de 3 gemeenten in Zeeuws Vlaanderen bereiden zich voor op de komst van gezinnen uit Oekraïne. Naast huisvesting voor deze mensen, is er ook een leerplicht voor deze kinderen. Voor het onderwijs aan deze anderstalige leerlingen hebben we gezamenlijk een plan gemaakt, waarbij er drie TEC-klassen worden gevormd. TEC staat voor Taal Expertise Centrum. Er komt een TEC-klas in  Oostburg, centraal in West Zeeuws-Vlaanderen. Deze klas wordt gekoppeld aan de Bavo school. Er komt ook zo’n TEC-klas bij de Moerschans in Hulst en aan het bestaande TEC in Terneuzen.

We zijn volop bezig met de voorbereidingen zodat we vanaf 11 april met het onderwijs kunnen starten. 
Om in tijden van lerarentekort in combinatie met griep en Corona ook extra TEC-klassen te moeten bemensen, vraagt ook wat op de scholen. We zullen er alles aan doen om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en vragen begrip voor die momenten dat het nodig is. Het zal voor iedereen even wennen zijn. Vooral voor de mensen die huis en haard achter moesten laten en in een vreemd land hun leven hier voorlopig voort moeten zetten. Op deze manier willen we ‘handen en voeten geven’ aan het gevoel wat we door bijna heel de maatschappij voelen: deze mensen moeten geholpen worden.

We hopen op uw begrip en mocht u toch ergens tegenaan lopen; neem dan contact op met de directeur van de school.
We vertrouwen u hiermee voldoende ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mevr. B.Beulens                                                           Mevr. E. de Neef

Bestuurder Escaldascholen                                       Bestuurder Elevantio

Proefwerken en data om te onthouden

Proefwerken:
Groep 5: maandag 11 april proefwerk aardrijkskunde, thema 4

Data om te onthouden:
Dinsdag 5 en donderdag 7 april: oudergesprekken groep 1 t/m 7
Vrijdag 22 april: Koningsspelen, groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur uit!
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

Waterpokken

De afgelopen week bereikte ons het bericht dat er kinderen met waterpokken zijn.
Deze kinderziekte steekt weer de kop op. Hoewel we geen viroloog zijn, zijn we alert omdat veel minder kinderen dan voor Corona deze “kinderziekte” hebben gehad in vergelijking met voorgaande jaren. Afstand houden en quarantaine zorgden waarschijnlijk voor veel minder kinderziektes dan normaal.
De volgende groepen mensen kunnen contact met besmette personen beter mijden:
Pasgeboren baby's;
Mensen met een afweerstoornis (leukemie, HIV etc);
Zwangere vrouwen die nog geen waterpokken hebben gehad.

Bij besmetting: hoesten en niezen in de ellenboog en vermijd contact met vocht uit de blaasjes. Regelmatig handen wassen met water en zeep is ook aan te raden.
Kinderen die koorts hebben, blijven thuis. Met dichte blaasjes mag men naar school komen, de besmettelijkheid is er al voor de blaasjes zichtbaar zijn. Ook als kinderen zich echt ongemakkelijk voelen, is thuis blijven soms raadzaam. Dat hangt een beetje samen met de hoeveelheid blaasjes, waar deze zich bevinden en hoeveel jeuk of pijn zij veroorzaken. U kunt dat zelf het best inschatten.

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we het volgende fruit in bestelling staan:

6 en 7 april:        minikomkommers en banaan
13 en 14 april:   appel en meloen
20 en 21 april :  snoeptomaatjes en kiwi

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl