Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 14-04-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Proefwerken en data om te onthouden
- Kledingbeurs
- Schoolfruit
- Koningsspelen
- Paaswens
Algemeen

Deze keer een nieuwsbrief op donderdag. Morgen, Goede Vrijdag zijn de kinderen vrij. En ook maandag zijn ze vrij. Even een lang weekend en daarna nog 4 dagen tot de meivakantie.

De afgelopen week stond vooral in het teken van voorbereiding op het feest van Pasen. Meer dan Paaslunch, al was de hulp van de Activiteitencommissie meer dan welkom bij juist die praktische kant.
Daarnaast viel er een besluit over de schooltijden die we vanaf volgend schooljaar gaan hanteren. Maandag is daarover in de Medezeggenschapsraad nog een laatste keer gesproken en werd de uitkomst van de ouderraadpleging bekend. Meer dan 85% van de uitgegeven flyers kwam ingevuld terug! Het onderwerp leeft dus. De ouders/verzorgers waren duidelijk in hun voorkeur en we de variant die wij als school voorstelden, kwam daar mee overeen. Ook de oudergeleding van medezeggenschapsraad gaf haar instemming.
In een aparte brief zullen we ouders/verzorgers van nog wat meer informatie voorzien, maar onderstaande schema geeft de gekozen optie weer.

We hebben hierover ook contact gehad met de andere school in het gebouw en ook de kinderopvang brengen we op de hoogte. 
Na dit besluit kunnen we ook starten met de formatie voor volgend schooljaar. Jaarlijks een grote puzzel. Binnen het nieuwe bestuur Elevantio is het streven om voor 1 juni alles rond te hebben. Dat is sneller dan we gewend zijn.

Tot slot kregen we op woensdag te horen dat de kwaliteit van het rekenonderwijs, het taalonderwijs en burgerschap omhoog moet. En wel binnen 2 jaar. Een mooie uitdaging die we aan zullen gaan als school. Het gehele rapport is door ons uiteraard nog niet gelezen, maar de speerpunten die in het nieuws kwamen, zijn wel een duidelijke richtingaanwijzer: scholing van leerkrachten en focus op didactiek, de genoemde vakken en durven schrappen. Dat laatste gaat wellicht nog het meeste pijn doen. Waar stop je als school dan mee?  Valt de schoolreis af die toch al onbetaalbaar dreigt te worden door de oplopende prijzen?  Sporttoernooien van lokale clubs? Cultuureducatie?  Of maak je nog andere keuzes. Kortom: we blijven in beweging.

Komende woensdag is er een algemene vergadering van de stadraad. Daarvan krijgt u huis aan huis een uitnodiging. Op de agenda staat ook: “Vitaal West Zeeuws Vlaanderen”. Omdat de huisvesting van scholen daar ook bij betrokken is, brengen we deze toch ook nog even onder uw aandacht.

Maar voor de heel korte termijn wens ik u allemaal alvast fijne Paasdagen. Mocht u vrij zijn: fijne vakantie en anders hoop ik dat u toch ook wat kunt genieten van het voorspelde weer met veel zon en hoge temperaturen.

Proefwerken en data om te onthouden

Proefwerken:
Dinsdag 19 april: groep 8 toets Engels, song 10

Woensdag 20 april: groep 7 toets Engels, song 4

Data om te onthouden:
Vrijdag 22 april: Koningsspelen, groep 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur uit!
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

 

Kledingbeurs

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we het volgende fruit in bestelling staan:
20 en 21 april : snoeptomaatjes en kiwi

11 en 12 mei : aardbei en appel
18 en 19 mei : druiven en minikomkommers
25 mei : meloen (1x fruit i.v.m. Hemelvaart)
1 juni en 2 juni : kiwi en banaan

Koningsspelen

Vrijdag 22 april vieren we Koningsspelen. De kinderen mogen deze dag in een oranje outfit naar school komen. Groep 1 & 2 zullen in en rond de school leuke sport- en spelactiviteiten doen. Groep 3 t/m 8 zullen, met dank aan voetbalclub SV Oostburg, sportactiviteiten doen op de voetbalvelden. Alle kinderen krijgen ’s ochtends een gezond en lekker tussendoortje en iets te drinken, met dank aan de Albert Heijn en de Jumbo. De kinderen van groep 1 t/m 4 ontbijten ’s ochtends op school. De kinderen van groep 5 t/m 8 lunchen ’s middags op school. Ze hoeven géén eigen brood mee te nemen. Bij slecht weer verzorgen de leerkrachten een binnenprogramma in de klas. De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn deze dag om 14:00 uur uit. We hopen er samen een gezellige en feestelijke dag van te maken! 

Paaswens

Bedankt AC voor het fijne Paasfeest door jullie georganiseerd! We duimen voor een zonnig Paasweekend en zien iedereen graag dinsdagochtend weer terug op school !

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl