Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 29-04-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Zwemmen
Algemeen

In het tweede blokje van deze nieuwsbrief treft u een bericht aan van de zwemvereniging.
Zij organiseren dit jaar weer een zwemkampioenschap voor de kinderen van groep 3 tot en met 8.
Kinderen kunnen zich opgeven door deze nieuwsbrief te printen en het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren op school op maandag 9 of dinsdag 10 mei.
We zoeken nog ouders/vrijwilligers die dit voor ons willen organiseren. Het samenstellen van de teams moet aan allerlei voorwaarden voldoen. De vrijwilliger die dit op zich neemt, krijgt het reglement uiteraard van ons.

Nadrukkelijk willen wij aangeven dat dit een evenement is zoals zoveel activiteiten: NIET van de school of scholen. Deelname is op eigen risico, de school heeft dit niet opgenomen in haar lesprogramma of zo. Als er niet voldoende vrijwilligers zijn, kunnen we de teams niet aanmelden. Dus aanmelden is niet automatisch deelnemen.

Zwemmen

West-Zeeuws-Vlaamse Schoolzwemkampioenschappen gemeente Sluis

Zaterdag 21 mei 2022 Zwembad De Eenhoorn te Oostburg
Aanwezig: 13.00 uur
Aanvang wedstrijd: 13.30 uur                                                

Beste ouder(s)/verzorger(s),

op zaterdag 21 mei 2022  organiseert Zwemvereniging Scheldestroom de West-Zeeuws-Vlaamse Schoolzwemkampioenschappen voor alle basisscholen in de Gemeente Sluis.
De schoolzwemkampioenschappen zijn teamwedstrijden. De teams bestaan drie groepen, leerlingen uit groep 3/4/5, leerlingen uit groep 4/5/6 en leerlingen uit groep 7/8. De school stelt de teams samen.
De wedstrijden zijn een combinatie van estafettes en individuele wedstrijden over 25 meter (groep 7/8: 50 meter). De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
Voorafgaand aan de schoolzwemkampioenschappen biedt Zwemvereniging Scheldestroom de mogelijkheid aan met de teams of op individuele basis gratis te komen trainen op de zwemslagen, het starten en het zwemmen van een estafette. Informatie hierover en over het definitieve wedstrijdprogramma ontvangt u na opgave. U kunt uw zoon/dochter op school aanmelden met onderstaande strook.

Met vriendelijke groeten, namens Zwemvereniging Scheldestroom, 

Jeroen Hertogh

Secretaris Scheldestroom

inschrijfformulier voor leerlingen

Uiterlijk 11 mei 2022 inleveren bij de leerkracht.

Naam:                                                                               Groep                   Geb. Datum.     

...........................................................                      ………..                  …………….. j / m

Ouder/verzorger wil een team begeleiden.

 

Naam:      …………………………………………………………………………………….

 

Tel.:          …………………………………….              e-mail: …………………………………….

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl