Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 13-05-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Mini-Roparun
- Proefwerken en data om te onthouden
- Schoolfruit
- Schoolfotograaf
Algemeen

Op dit moment zijn de kinderen van groep 7 en 8 in West Zeeuws Vlaanderen bezig met de mini-ROPA-run. Echt “mini” is het natuurlijk niet, met een team van 7 of 8 kinderen 64 km hardlopen. Ieder kind toch ongeveer 8 tot 9 kilometer. Gelukkig hebben kinderen heel wat energie en het goede doel, brengt ook onverwachtse krachten in kinderen naar boven.
In het volgende blokje geven we alvast een tussenstand van de opbrengst van de sponsorgelden namens onze school. We wensen natuurlijk alle kinderen heel veel succes en alle begeleiders: hartelijk dank!

Onderwijs was de laatste dagen weer in het nieuws; de extra aandacht voor lezen, reken, taal en nog wat andere onderdelen was op tv en in de krant niet te missen. Voor ons als team waren dat onderwerpen waar we de focus naar uit ging, dus het is alleen maar fijn dat daar nu landelijk ook steun voor komt. We houden de ontwikkelingen op dat vlak goed in de gaten en proberen daar waar mogelijk extra middelen uit het spreekwoordelijke vuur te slepen als dat mogelijk is.

Vanaf volgende week hebben we de beschikking over 2 ochtenden extra ondersteuning. De intern begeleider zal samen met de leerkrachten de beschikbare uren inzetten. De ouders/verzorgers van de kinderen die hierdoor op bepaalde momenten individuele ondersteuning gaan krijgen, worden uiteraard op de hoogte gebracht. Dit zal begin volgende week zijn.

Het formatiegesprek, waar ik het vorige week over had, heeft als uitkomst dat we ook volgend jaar met 10 groepen kunnen werken. We kunnen dus onze puzzel verder gaan leggen. We houden u op de hoogte als er nieuws te melden is.

Mini-Roparun

Vandaag doen de leerlingen van de groep 7 en 8 mee met de Mini-Roparun, een tocht van ongeveer 60 km dwars door West-Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is zoveel mogelijk geld op te halen voor stichting Roparun die de palliatieve zorg voor mensen met kanker steunt. De rest van de school steunt natuurlijk onze groep 7 en 8 in hun tocht. Dit betekent dat álle leerlingen van de Sint Bavoschool vandaag extra rennen/wandelen/bewegen! Kinderen hebben zich laten sponsoren door familie en vrienden. Het bedrag wat op dit moment bij elkaar is gesport is tot nu toe ruim 2000 euro! Onze hartelijke dank daarvoor. Hier ziet u een link naar de route die door de kinderen en ouders (chauffeurs en fietsers) tijdens de Mini-Roparun zal worden afgelegd! https://afstandmeten.nl/index.php?id=3207358 Langs deze weg willen we tevens graag de ouders bedanken die zich een hele dag belangeloos hebben ingezet en deze dag tot een succes hebben gemaakt! Zonder uw hulp kunnen activiteiten als deze geen doorgang vinden!

Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Maandag 16 mei: schoolfotograaf
Zaterdag 21 mei: schoolzwemkampioenschappen onder voorbehoud
Dinsdag 24 mei: kledinginzameling
vrijdag 3 juni 19.00 uur Vormselviering 
Maandag 13 tot en met donderdag 16 juni: avondvierdaagse
Voor meer “bijzondere dagen": zie de activiteitenkalender van school.

Schoolfruit

Voor de kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject hebben we het volgende fruit in bestelling staan:
18 en 19 mei : druiven en minikomkommers
25 mei : meloen (1x fruit i.v.m. Hemelvaart)
1 juni en 2 juni : kiwi en banaan

Schoolfotograaf

Op maandag 16 mei komt de schoolfotograaf op school. Gedurende de dag zullen de kinderen afzonderlijk en als groep op de foto gaan. Ook broertjes en zusjes die op school zitten gaan samen op de foto. Voor broertje(s)/zusje(s)foto's (ook die (nog) niet (meer) op school zitten) is er dit jaar helaas geen ruimte, zo heeft de fotograaf laten weten. Over de wijze van bestellen volgt later meer informatie.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl