Sint Bavo is onderdeel van Elevantio
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 15-07-2022

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Proefwerken en data om te onthouden
- Schoolfruit
- Musical 2022
- Schoolreis
- Muziekkidz
Algemeen

Ik wil graag starten om namens de moeder van Paula en Emma Gerritsen iedereen bedanken voor de vele warme berichten, kaartjes en andere vormen van medeleven rond het overlijden van de papa van Emma uit groep 4. Zij hebben dit als hartverwarmend en een grote steun ervaren en willen iedereen daarvoor ook langs deze weg hartelijk danken.

Van een geheel andere orde: de laatste schoolweek breekt bijna aan. De voorspelde hitte zorgt er voor dat veel scholen een aangepast rooster hebben op maandag en dinsdag. Zo ook onze school. Daarover is gisteren al een bericht verzonden. Voor alle duidelijkheid: de zwemles van groep 3 en 4 gaat niet door. Het zwemmen zelf is geen probleem, de wandeltocht heen en terug is niet een activiteit die je op het heetst van de dag doet.
Verder is de noodopvang er voor iedereen die niet naar huis kan. We vangen de kinderen dan op van 12:00 uur tot 14:45 uur, de reguliere schooltijden dus. Wel graag een lunch meegeven met uw kind(eren) als ze tot 14:45 uur op school zijn.
Het is de eerste keer dat we een hitterooster invoeren. We hebben hier uiteraard overleg met de Berenburcht over gehad en binnen de kern Oostburg hanteren we dezelfde maatregel.

 

Proefwerken en data om te onthouden

Data om te onthouden:
Vrijdag 22 juli alle klassen om 12:00 vrij.

Schoolfruit

Voor de kinderen die deelnemen aan het schoolfruit, hebben we de volgende pauze-hap aangevraagd:
20 en 21 juli: kiwi en meloen

Musical 2022

Eindelijk, na twee jaar, kunnen we weer een ouderwetse musical neerzetten. Groep 8 mét groep 6 en 7!!
Wat een feest! Dank aan het Ledeltheater waar we te gast zijn. Ongelooflijk veel dank aan onze sponsors dit jaar waardoor we de prijs van de kaartjes laag konden houden! Tot vanavond, we hebben er zin in!

 

Schoolreis

We zijn als school druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.
Daar hoort ook de schoolreis voor groep 3 tot en met 8 bij. Deze staat voor september in de agenda. Voorlopig denken wij aan vrijdag 30 september.
Een onderwerp waar we als school erg mee worstelen, is de prijs die we moeten vragen voor een schoolreis. Zoals iedereen thuis ook merkt, stijgen de prijzen behoorlijk. Als school merken we dat ook: de toegangsprijzen van pretparken zijn met ruim 25% gestegen. En ook de offertes voor de bussen vallen behoorlijk tegen. Dat maakt dat de prijs per leerling ook stijgt. En daar maken wij ons zorgen over. 
Als we kiezen voor het goedkoopste pretpark dan gaat de prijs al hoger zijn dan 30 euro per deelnemer en gaat het richting de 35 euro. 
Om een inschatting te kunnen maken of een schoolreis op deze manier (met de bus een hele dag naar een pretpark) nog haalbaar is, willen wij een kleine raadpleging houden. 
U kunt aangeven of u als ouder/verzorger dit bedrag zou willen en kunnen betalen in september voor een schoolreis.  Als u met het bedrag van mogelijk 35 euro geen problemen heeft, hoeft u niet te reageren. Anders kunt u een mail sturen aan sintbavo@elevantio.nl

Wij vragen dit om een inschatting te kunnen maken of de schoolreis op deze manier door kan gaan. Als wij straks “ja” tegen een offerte voor de bussen zeggen maar een groot deel van de ouders/verzorgers geeft aan dat men dit bedrag niet kan of wil betalen, dan zitten we vast aan een offerte die we wel moeten betalen. Graag reageren voor 22 juli aanstaande. Wij hebben er alle begrip voor als ouders/verzorgers aangeven dat zij dit bedrag niet kunnen ophoesten voor een schoolreisje, daar willen wij geen oordeel aan hangen. We weten dat veel scholen deze “hete aardappel” voor zich uitschuiven. Als u weet dat de schoolreis in totaal over ruim 7.500 euro gaat voor een school van onze omvang, dan snapt u vast dat wij niet kiezen voor “vooruitschuiven van het probleem".

Muziekkidz

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
sintbavo@elevantio.nl