Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 23-08-2019

In deze nieuwsbrief:
- Eerste nieuwsbrief, schoolkalender en schoolgids
- Nieuwe leerlingen
- Schoolfruit
Eerste nieuwsbrief, schoolkalender en schoolgids

Deze eerste nieuwsbrief gaat zowel via de mail als op papier (met de gezinsoudsten) mee. Heeft u de mail met de nieuwsbrief niet ontvangen? Geeft u dat dan svp door aan meester Marc, dan passen we dat zo snel mogelijk aan. Krijgt u de nieuwsbrief per mail, maar stelt u daar geen prijs meer op? Afmelden of wijziging van emailadres kunt u doen via directie.stbavo@scoba.nl.
 

Op de eerste schooldag zijn de activiteitenkalenders met de kinderen meegegeven. Net zoals vorig schooljaar los van de schoolgids. Wenst u een tweede exemplaar? Deze zijn voor 1 euro te verkrijgen bij meester Marc.
De schoolgids is op de site van school te vinden. Bij de aanmelding van een nieuwe leerling krijgt u eenmalig een papieren versie. Mocht u daarna alsnog een papieren versie wensen, kunt u dit aangeven bij de directie van de school.

Er zijn in de vakantie heel wat kinderen 4 jaar geworden. En we hebben kinderen van andere scholen die nu bij ons naar school komen. We proberen in onze nieuwsbrieven en in de dagelijkse gang van zaken zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch kan het zijn dat wij soms "op de automatische piloot" staan en er dan te snel vanuit gaan dat iets wel duidelijk is. U kunt ons altijd aanspreken en om verduidelijking vragen als iets niet helemaal helder voor u is. We zeggen altijd tegen de kinderen dat er geen domme vragen zijn. Daar gaan we bij volwassenen ook zo mee om. Zo zijn we ook altijd blij met tips die we van anderen krijgen.

Nieuwe leerlingen

We zijn het schooljaar gestart met maar liefst 3 kleutergroepen. Elke groep heeft ongeveer 18 kinderen op dit moment. Daar komen in de loop van het schooljaar nog kinderen bij.  Mocht uw zoon of dochter dit schooljaar 4 jaar worden, dan kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek op school. Dit met het oog op een goede indeling van onze groepen. Daar heeft zowel de school als de leerling baat bij.
Ook kunnen we, bij tijdige aanmeldingen, op tijd in gesprek met het bestuur en gemeente indien dat nodig is, om maatregelen te bespreken als groepen te groot dreigen te worden.

Schoolfruit

Als school bieden we de ouders/verzorgers van onze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het project “schoolfruit". Kinderen krijgen dan in de pauze een stuk fruit aangeboden op de woensdag en donderdag. Diverse soorten appels, puntpaprika, druiven, kiwi, mandarijn en banaan zijn zomaar wat voorbeelden. Het fruit komt van de Jumbo in Oostburg.
Zowel de Jumbo als de Sint Bavoschool dragen een deel van de kosten voor dit fruit. Aan de ouders / verzorgers die hun kind(eren) hier aan willen laten deelnemen, vragen we een bijdrage van 12,50 euro per kind (was vorig jaar 15 euro).
We starten op 4 september en in totaal krijgen de kinderen 73 keer fruit aangeboden. Dat zijn alle woensdagen en donderdagen waarop we school hebben in de maanden september tot en met juni. Gezond, lekker en makkelijk.
Opgeven kan door €12,50 over te maken onder vermelding van “schoolfruit + de naam van uw zoon of dochter” naar IBAN NL34RABO0101.2429.99 op naam van SCOBA AC ST BAVO.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl