Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 27-09-2019

In deze nieuwsbrief:
- Data om niet te vergeten
- Team Jeugd en Gezin
- Schoolzwemkampioenschappen
Data om niet te vergeten

Proefwerken:
Groep 5: donderdag 3 oktober, proefwerk biologie, hoofdstuk 1
Groep 6: maandag 7 oktober, proefwerk aardrijkskunde, blok 1
Groep 8: maandag 30 september, proefwerk aardrijkskunde, thema 1

Data om niet te vergeten:
Van 2 tot 13 oktober: inleveren van kassabonnen van de Bruna in het kader van de kinderboekenweek.

De kinderen die deelnemen aan het schoolfruit, krijgen de volgende maand weer diverse soorten fruit:
2 en 3 oktober: kiwi en appel
9 en  10 oktober: ananas en banaan 
23 en 24 oktober: mini-komkommers en appel
30 en 31 oktober: druiven en banaan 

Team Jeugd en Gezin

Van het team “Jeugd en Gezin” kregen we onderstaande tekst met het verzoek deze op te nemen in de nieuwsbrief.
Daar werken we graag aan mee.

Vanaf 1 oktober 2019 zijn wij als team gekoppeld aan alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Sluis. Wij werken samen met de pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleiders van de school en de GGD. Normaal gesproken zitten wij op de locatie aan de Nieuwstraat 2 in Oostburg als toegangsteam voor de jeugdhulp.
Om de drempel tot de toegang jeugdhulp te verlagen en om preventiever te gaan werken kunt u ons dus vanaf 1 oktober op de school, kinderopvang en peuterspeelzaal tegenkomen. Wij staan open voor al uw vragen op het gebied van jeugd.
De komende vier maanden gaan wij samen met de school, kinderopvang en peuterspeelzaal onderzoeken welke (advies)vragen er spelen op scholen en kinderopvang m.b.t. bijvoorbeeld de ontwikkeling,  gedrag van kinderen of vragen vanuit ouders rondom opvoeding en ouderschap.
Iedere school, kinderopvang en peuterspeelzaal heeft een vaste contactpersoon uit ons team.
Vanzelfsprekend zijn wij gebonden aan de Wet op de Privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat er niets wordt besproken, vastgelegd of besloten zonder dat daar eerst met u contact over is geweest en u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Schoolzwemkampioenschappen

Zaterdag 5 oktober zijn er in het zwembad in Oostburg weer de schoolzwemkampioenschappen.
Er hebben zich bijna 20  kinderen aangemeld om mee te doen. Binnen de gestelde regels van de zwemclub kunnen we in elk geval 2 teams van 6 kinderen aanmelden. 

Volgende week krijgt iedereen die zich opgegeven heeft bericht of hij / zij mee kan doen en in welk team men zit. Wellicht dat er nog een derde team bij komt, maar dat doet dan buiten mededinging mee. Daarover zal uiteraard ook een bericht naar de ouders / verzorgers komen, want we willen graag teleurstellingen voorkomen. Het is al vervelend genoeg dat niet iedereen mee kan doen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl