Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 01-11-2019

In deze nieuwsbrief:
- Data om niet te vergeten
- Actie kerstpakket
- Vervanging
Data om niet te vergeten

Proefwerken:
Groep 6: vrijdag 8 november proefwerk biologie hoofdstuk 1.
Groep 7: donderdag 14 november proefwerk geschiedenis blok 2.

Data om niet te vergeten:
Dinsdag 19 november: inzameling van oude kleding etc.

Op de foldertafel liggen op dit moment flyers  van Stichting 't Vestje en danslessen.

Actie kerstpakket

Kerstactie 2019                                      

Zoals elk jaar geven de gezamenlijke kerken in West Zeeuws Vlaanderen een kerstpakket aan gezinnen die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken. Wij vinden dit een mooi gebaar en nemen als school al enkele jaren aan deze actie deel.
In elke klas hangt een boodschappenlijstje met producten voor in het kerstpakket.Het zou fijn zijn als elke leerling één product in het pakket kan doen, maar deelname is geheel vrijwillig.
Als u mee wilt doen met de actie, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht. De leerkracht geeft aan uw zoon/dochter door welk product er nodig is.  
Er moet een keuze gemaakt worden uit een aantal producten omdat we ervoor willen zorgen dat de pakketten nagenoeg gelijkwaardig zijn.
Graag vragen we aandacht voor de houdbaarheidsdatum van de producten.
De dozen kunnen gevuld worden tot en met 4 december                                                                                                           
Alvast bedankt!

Vervanging

Zoals u weet is er een groot tekort aan vervangers. Er zijn zelfs al scholen die hun gewone formatie niet rond hebben gekregen.
Gelukkig is dat laatste bij ons nog niet het geval. Maar als er zieke leerkrachten zijn, is het bijzonder moeilijk om vervangers te vinden.
Tot nu toe is het, met kunst- en vliegwerk gelukt. We willen u graag informeren welke maatregelen we als school treffen als er iemand ziek is.

Uiteraard vragen we altijd een vervanger aan bij de organisatie die dit in Zeeland regelt. Soms komt er een parttimer van school extra werken en soms moeten we een beroep doen op mensen die van buitenaf komen en willen vervangen.
Als dit niet lukt omdat er niemand beschikbaar is, kijken we of er personeelsleden zijn die ander werk doen. Daarbij moet u denken aan de directeur, de IB-er, leerkrachten met taken waarvoor de lesvrije tijd hebben gekregen. Dit is uiteraard niet onbeperkt; er kunnen afspraken gemaakt zijn die niet verzet kunnen worden en het eigen werk van deze mensen moet natuurlijk ook gedaan worden. Ook kan het zijn dat er klassen samengevoegd worden.
Als dat allemaal niet lukt, moeten we overgaan om echt vervelende maatregelen. U moet daarbij denken aan onbevoegden voor de klas of een klas naar huis sturen. Dit zal altijd een dag vooraf aangekondigd worden. We proberen zo lang mogelijk een oplossing te vinden, maar willen ouders/verzorgers ook de tijd geven om een oplossing te zoeken voor opvang. Ook zal dit niet altijd de klas van de zieke juf zijn. Want als een juf langdurig ziek zou zijn, zouden de kinderen uit deze klas, veel te veel lestijd missen.

We hopen uiteraard dat het niet voorkomt dat we een klas naar huis moeten sturen, dat spreekt voor zich, maar het is goed dat ouders/verzorgers vooraf op de hoogte zijn van de maatregelen die we als school nemen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl