Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 13-12-2019

In deze nieuwsbrief:
- Data om niet te vergeten
- Verloting
- Kerstviering
- Bezoek inspectie
- Studenten
Data om niet te vergeten

Proefwerken:
 

Data om niet te vergeten:
Donderdag 19 december: kinderen komen om 16:45 uur naar school voor de kerstviering.

Kinderen die deelnemen aan het schoolfruitproject krijgen de komende week:
10 en 11 december: banaan en snoeptomaatjes
17 en 18 december: mandarijn en mini-komkommer

 

Verloting

De brief met informatie over de kerstviering is deze week met de kinderen meegegeven.
Daarop heeft u kunnen lezen dat de activiteitencommissie een verloting wil organiseren. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar prijsjes.
Mocht u een bedrijf hebben en deze verloting met een aardigheidje willen sponsoren, dan kunt u dit afgeven bij Meester Marc of de juf van uw kind(eren). Het moeten geen enorm grote prijzen zijn.
De opbrengst van de verloting gaan we besteden aan extra boeken voor de kinderen op school. Zoals u wellicht weet, is het leesonderwijs dit jaar één van onze aandachtspunten.

Kerstviering

De informatie over de kerstviering is vorige week met een speciale brief meegegeven met de kinderen.
Daar stond het volledige programma op. Terwijl de kinderen genieten van een optreden door de leerkrachten in de speelzaal, kunnen ouders/verzorgers genieten van een drankje in de hal van de school. In verband met de (beperkte) ruimte kunnen de ouders / verzorgers niet meegenieten van het optreden en zullen ze het moeten doen met de verhalen van de kinderen. De verloting gaat heel de avond door, er zijn al heel wat leuke prijsjes binnengebracht, dus waag gerust een poging. 

Op vrijdag gaan de groepen 5 tot en met 8 schaatsen in Sluis. Dat gratis aanbod namen we dankbaar aan. Voor groep 4 kregen we deze week het aanbod voor een gratis try-out door Lappie Lapstok op dezelfde morgen. En in alle klassen komt het kerstverhaal uiteraard aan bod. Helaas mogen we op school geen echte kaarsjes aansteken, maar dat we de kerstsfeer in school krijgen, zal wel duidelijk zijn.
Om 12:00 uur zijn alle kinderen vrij.

Tot slot proberen we ook bij anderen de kerstsfeer in huis te krijgen. We doen mee aan de kerstkaartenactie van het ouderenfonds. De kinderen van groep 4 tot en met 8 schrijven een kerstkaart en deze brengen we volgende week naar De Burcht en De Stelle hier in Oostburg. Zoals de reclame van een postbedrijf ooit zei: “Een kaartje: kleine moeite, groot plezier".

Bezoek inspectie

Dinsdag 17 december komt de inspecteur op bezoek op school. Hij zal een tweetal klassen bezoeken aan het begin van de ochtend en vervolgens de rest van de morgen met juf Bertie en Marloes en meester Marc in gesprek gaan over de school. Tussen de middag gaat hij in gesprek met de leerkrachten en in de middag krijgen we zijn bevindingen te horen. U ziet dat het programma behoorlijk intensief is, we zijn die ochtend dan mogelijk ook wat minder goed te bereiken. De conciërge zal de telefoon zoveel als mogelijk aannemen, maar het kan zijn dat u wat langer op antwoord moet wachten die ochtend. Excuus daarvoor. Hoewel de laatste week voor de kerstvakantie niet ons gedroomde moment voor een bezoek van de inspecteur is, zien we het geheel met vertrouwen tegemoet. 

Studenten

Direct na de kerstvakantie krijgen we bezoek van 3 Belgische studenten. Zij zullen zich binnenkort aan u voorstellen via de nieuwsbrief. Ze zijn vorige week al kennis komen maken met de groepen waar ze stage zullen lopen.
Eind januari veranderen juffrouw Evi en meester Dani van stagegroep.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl