Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 20-12-2019

In deze nieuwsbrief:
- Bezoek inspectie
- Kerstviering in de kerk
- Studenten
- Vervanging en staking
- Kerstwens
Bezoek inspectie

Afgelopen dinsdag is de inspecteur op bezoek geweest. Na een kennismakingsgesprek heeft de inspecteur een tweetal lessen bezocht en vervolgens van kwart voor 10 tot kwart voor 12 een gesprek gevoerd met juffrouw Bertie, juffrouw Marloes en meester Marc. Tussen de middag was er voor de leerkrachten geen pauze: er was een gesprek met de inspecteur.
Daarna kregen we de uitslag te horen van het onderzoek en dat stemde tot grote tevredenheid. Vorig jaar was de inspecteur ook geweest en had hij aangegeven dat alles op orde was maar dat hij graag een accent wilde leggen op 2 onderwerpen. Daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. En zoals dat bij kinderen werkt, werkt het bij ons ook: het is dan heel fijn om te horen dat juist die onderdelen grote vooruitgang hebben laten zien! De inspectie werkt met “onvoldoende, voldoende en goed". Andere beoordelingen hebben ze niet. Er zijn 4 onderdelen bekeken deze keer. We kregen 2 keer een “voldoende” en 2 keer een ”goed”! Alle onderdelen die niet bekeken zijn deze keer, staan ook op “voldoende". Het is natuurlijk heel fijn om op bijvoorbeeld kwaliteitscultuur een “goed” te krijgen, maar voor ons is dat geen reden om achterover te hangen. We genieten van de mooie beoordeling en gaan in 2020 weer aan de slag voor nóg beter onderwijs, want verbetering is altijd mogelijk.

Kerstviering in de kerk

Voor de 2e keer hebben de werkgroep kindernevendienst van de PG De Brug en de werkgroep gezinsviering van de R.K. Eligiuskerk de handen ineengeslagen om een mooie Oecumenische kerstgezinsviering te organiseren op kerstavond voor jong en oud. De werkgroepen hebben aan de kinderen van de basisscholen gevraagd, om deze avond te komen meezingen in een kinderkoor, voor te lezen, mee te doen bij een verhaal en op allerlei andere manieren actief mee te doen aan de viering.
Het verhaal van dit jaar is ‘Michiel en de houtsnijder’. Kinderen beelden het verhaal uit, dat wordt voorgelezen. Wat er allemaal in het verhaal gebeurt, gaan we niet verklappen.
Wij vragen u om dat te komen bekijken en te beluisteren deze avond. Na dit verhaal zal het bekende kerstverhaal worden verteld en mogen kinderen samen met voorgangers het kerstkind in de kerststal leggen, nadat dit verhaal is voorgelezen. Dit alles wisselen we af met mooie en bekende kerstliedjes, die de kinderen van het koor hebben geleerd en waarbij u natuurlijk volop mag meezingen.
U bent allen van harte welkom vanaf 18.30 uur en de kinderen van het koor zullen vanaf 18.45 uur al enkele bekende kerstliedjes zingen voorafgaand aan deze Oecumenische kerstgezinsviering.
Na afloop van de viering is er chocolademelk voor alle kinderen en een heerlijk glaasje glühwein voor de volwassenen.
Kortom het belooft een mooie en sfeervolle Oecumenische kerstgezinsviering te worden voor jong en oud, waar iedereen van harte welkom is.

De werkgroepen kindernevendienst PG De Brug en gezinsviering R.K. Eligiuskerk

Studenten

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij zijn Mélanie Bohez, Zara Maddens en Céline Nelis, alle drie 21 jaar en afkomstig uit België.
Wij volgen de lerarenopleiding in Vives te Kortrijk. Binnen onze opleiding hebben we de keuze om een stage in een andere context te volgen. Wij hebben ervoor gekozen om stage te lopen in de basisschool Sint Bavo te Oostburg. Na de kerstvakantie zullen wij 3 weken stage lopen
(van 6 januari t.e.m. 24 januari). Céline loopt stage in groep 4B, Zara in groep 5 en Mélanie in groep 6.
We hebben al reeds kennis gemaakt met de kinderen en het schoolteam. u vragen hebben omtrent onze stage, mag u ons zeker aanspreken!
We kijken er alvast erg naar uit!

Vervanging en staking

Zoals u weet is het in het onderwijs steeds lastiger om vervanging te vinden voor leerkrachten die ziek zijn of afwezig voor bijvoorbeeld een cursus. De afgelopen weken kwam het regelmatig voor dat er wisselende vervangers in een groep stonden of dat klassen samengevoegd moesten worden. Ook de IB-er en de directeur van de school moesten regelmatig bijspringen, waardoor het eigen werk bleef liggen.
Na de vakantie hebben we in groep 7 meester Jasper die op maandag, dinsdag en vrijdag les komt geven als vervanger. Op woensdag en donderdag blijft juffrouw Marloes in deze groep. Juffrouw Marloes is daarnaast nog één dag lesvrij aanwezig als plaatsvervangend directeur.

Op 30 en 31 januari is er een staking uitgeroepen. Na de vakantie zal er een inventarisatie gedaan worden onder de leerkrachten van de school. Op basis daarvan zal een besluit genomen worden en dit komt via de nieuwsbrief naar u toe. Staken is een individueel recht en we willen ook eerst even afwachten wat de ontwikkelingen de komende weken zijn. We hebben de afgelopen keer genoeg onduidelijkheid gezien rondom de staking die niet doorging en uiteindelijk toch. Dat willen we hier graag voorkomen.

Kerstwens

We wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers en iedereen die bij hen hoort, een fijne vakantie, fijne kerstdagen en alle goeds voor een gezond, gelukkig en leerzaam 2020.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl