Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 10-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data en proefwerken
- Kikkesport
- Staking en Vervanging
Belangrijke data en proefwerken

Proefwerken:
Woensdag 15 januari: groep 7, proefwerk Engels, Unit C
Donderdag 23 januari: groep 7, proefwerk Geschiedenis, Thema 3 “Nieuwe tijden”

Kikkesport

Kikkesport Kids is terug

Beste ouders/verzorgers,

Een hele tijd geleden was Kikkesport kids actief in de gemeente Sluis met onder meer de bekende sportactiviteiten na schooltijd. 
Dit jaar komt Kikkesport kids terug. We gaan in het voorjaar van 2020 starten met pleintjesactiviteiten na schooltijd op alle scholen in de gemeente Sluis.
Wat is de bedoeling van de pleintjesactiviteiten:
Mijn collega (Jessica Henry) en ik organiseren op een vast dag in de week sport- en spelactiviteiten na schooltijd op het schoolplein. De kinderen, van groep 3 t/m 8,  kunnen nadat ze klaar zijn met school aansluiten bij de activiteit. Wij bieden een leuk, gevarieerd en beweeglijk aanbod.
Door middel van de pleintjesactiviteiten willen we de kinderen meer buiten laten spelen en in beweging laten komen.

Wanneer zijn de pleintjesactiviteiten:
De pleintjesactiviteiten vinden plaats op een vaste dag in de week en komen om de 3 weken terug. Zo kunnen we op elke school even veel lessen aanbieden. Deze vaste dag is zo goed mogelijk afgestemd met school, activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en verenigingen in die kern. Dit om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen aansluiten op deze middag.
De activiteit start direct na schooltijd tot ±16:30 uur. Daarna kunnen de kinderen worden opgehaald of mogen ze naar huis.

Wat kunnen de kinderen verwachten:
De kinderen maken tijdens de pleintjesactiviteiten kennis met bekende en nieuwe sport- en spelactiviteiten. Die ze zowel kunnen toepassen tijdens de gymlessen als tijdens het buitenspelen. Daarnaast leren ze ook samen te spelen met verschillende leeftijdscategorieën en zorg te dragen voor anderen. Mocht het slecht weer zijn, proberen wij een gymzaal te regelen om het toch door te kunnen laten gaan. Zorg dat de kinderen op de dag van de pleintjesactiviteit hun gymschoenen bij hebben. 

Echter zit er wel een voorwaarde aan de pleintjesactiviteiten.
Wij vragen een  symbolisch bedrag van 1,- om mee te mogen doen.
Deze kan contant bij een van de begeleiders worden betaald.
De naam van uw kind/kinderen wordt opgeschreven zodat wij in beeld hebben wie regelmatig deelneemt aan de pleintjesactiviteit.
Daarnaast wil ik u vragen of wij uw e-mailadres mogen noteren achter de naam van uw kind. Mocht de activiteit niet doorgaan, vanwege te slecht weer of andere omstandigheden, dan kunnen wij u via de mail die dag verwittigen.
Dit e-mailadres zouden wij ook graag gebruiken om uw kind/kinderen uit te nodigen voor Whozplay activiteiten na schooltijd een keer per maand. Dit zijn sportactiviteiten die wij organiseren.
Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit bij mij aangeven door middel van een mail of aan te geven bij uw kind.
Zodra bekend is wanneer welke school aan de beurt is laten wij dit weten aan de desbetreffende school en die zullen jullie verwittigen wanneer die dagen zijn. Ook zullen deze data te vinden zijn op onze facebook pagina: Porthos sport
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat het mij weten. U kunt mij bereiken via:

e-mail: rritico@gemeentesluis.nl
telefoon: 0613843255
Ik hoop u en uw kind/kinderen graag te zien tijdens deze leuke activiteiten.

Met sportieve groet,
Jessica Mannaart-Henry & Rowan Ritico
Sportondersteuner gemeente Sluis

Staking en Vervanging

Zoals u weet is er door de bonden opgeroepen om te staken op 30 en 31 januari.
Hoewel wij als team de noodzaak zien om de werkdruk te verlagen en meer mensen voor het onderwijs te laten kiezen, staken wij de genoemde dagen niet.
We ervaren op dit moment zelf hoe moeilijk het is om vervanging voor een zieke leerkracht te vinden. Deeltijders komen extra werken, andere leerkrachten staan “ineens” voor een andere groep omdat dit beter voor de kinderen is en met allerlei ander kunst- en vliegwerk lukt het tot vandaag om geen kinderen naar huis te moeten sturen. Maar het eind daaraan is in zicht. Onze mogelijkheden zijn op. Als u bedenkt dat de afgelopen week er een groep was die 4 verschillende leerkrachten had en dat er soms tot laat in de avond en al vroeg in de ochtend gewerkt werd om alles maar weer rond te krijgen, dan zegt dat genoeg. Om nog maar te zwijgen van het werk wat blijven liggen is.
We kunnen dan ook niet garanderen dat het op korte termijn niet voor zal vallen dat er groepen naar huis moeten wegens gebrek aan een leerkracht.
Een staking zal echter niet meer mensen richting het onderwijs lokken. We hebben een prachtige baan, we houden van ons werk en denken dat deze boodschap meer mensen richting het onderwijs kan trekken dan staken. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl