Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 17-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data en proefwerken
- Student
- Voorleesontbijt
Belangrijke data en proefwerken

Data:
Donderdag 6 februari is de open dag op het Zwincollege voor de kinderen van groep 8.

Proefwerken:

Groep 7: donderdag 23 januari, proefwerk geschiedenis, Thema 3
Groep 6: dinsdag 21 januari, proefwerk geschiedenis, thema 3

 

Student

Enige tijd geleden stelde Evita zich  aan u voor via de nieuwsbrief voor als student Pedagogiek op onze school.
Zij voert ook opdrachten uit vanuit haar stage.  Langs deze weg willen we alle ouders informeren over de activiteiten die Evita 
 in de verschillende groepen gaat uitvoeren. Deze activiteiten worden altijd in samenwerking met de leerkrachten en intern begeleider besproken. Ook is de leerkracht of intern begeleider stand bye.

Evita geeft KiVa lessen aan een groepje leerlingen uit groep 3. Ze begeleidt enkele leerlingen met het programma BOUW, een computerprogramma voor het leren lezen. Ook helpt ze individuele leerlingen met leerstof op het gebied van taal en rekenen. De individuele begeleiding wordt vooraf met ouders besproken. Het “groepswerk” is een reguliere activiteit die niet afwijkend is van het reguliere programma.

Voorleesontbijt

 

Woensdag 22 januari starten de nationale voorleesdagen. Daarom houden wij die dag het voorleesontbijt. We willen de nadruk leggen op het voorlezen en wat minder op het ontbijt. Ontbijten is belangrijk voor iedereen en zeker een gezond ontbijt maar niet direct een taak van kinderen of school. Samen met de activiteitencommissie hebben we voor de woensdag een startactiviteit bedacht:

De kinderen uit de groepen 1/2 krijgen een ontbijt van school en zullen later op de ochtend in de speelzaal mogen luisteren naar een verhaal.
De kinderen van groep 3 nemen een ontbijtje mee van thuis en mogen later op de ochtend ook naar het verhaal in de speelzaal luisteren.
We willen de kinderen van groep 4 t/m 8 vragen een ontbijtje van thuis mee te nemen wat we gezellig samen in de klas zullen opeten terwijl er voorgelezen wordt.
Voor drinken zorgt de school.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl