Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 31-01-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data en proefwerken
- Problemen in het onderwijs
- Carnaval
- stage
Belangrijke data en proefwerken

Data:
Donderdag 6 februari is de open dag op het Zwincollege voor de kinderen van groep 8.

Proefwerken:
Groep 5: donderdag 6 februari, proefwerk natuur en techniek, thema 3

Kinderen die meedoen aan het schoolfruitproject krijgen de volgende pauzehap:
5 en 6 februari: mandarijn en banaan
12 en 13 februari: snoeptomaatjes en appel
19 en 20 februari: kiwi en mini-komkommer


 

Problemen in het onderwijs

Zoals u weet, zijn er in het onderwijs grote problemen met het vinden van personeel. Niet alleen in de Randstad, ook in Zeeuws Vlaanderen. Wij ondervinden daar als school inmiddels ook de problemen van.
We hebben niet gestaakt, maar juist op het gebied van personeelstekorten ondersteunen we de acties wel degelijk.
Volgende week lijkt het er op dat we op woensdag een vervanger tekort zullen komen. De zieke juffen zijn volop bezig met hun terugkeer maar er zijn geen vervangers meer. IB-er en directie staan soms zelf voor de klas en doen hun werk dan maar in de avonduren of in het weekend. Groep 4 hebben we de afgelopen weken regelmatig samen moeten voegen, maar “de rek” is er uit. We zien het, met het uitbreken van de griep, ook op scholen rondom ons; regelmatig worden er klassen naar huis gestuurd.

Wij vinden dat we een aantal stappen moeten zetten voor we deze noodmaatregel inzetten. Naast bovenstaande opties (klassen samenvoegen en ander werk opofferen), vinden we dat we ouders/verzorgers moet informeren.
De kinderen op onze school gaan relatief veel uren naar school, dus op dat vlak komen we niet in de problemen met de wetgeving.
Als we een klas naar huis sturen, doen we dat niet op de ochtend zelf dat er een probleem is. Zo hebben ouders/verzorgers van de betreffende klas enige tijd om maatregelen te treffen. En we zullen ook niet altijd de klas van de zieke leerkracht naar huis sturen. Op deze manier verdelen we de overlast. Kinderen zitten dus niet een hele week thuis omdat toevallig hun juf griep heeft. Dus concreet voor volgende week woensdag: op maandagmiddag nemen we een besluit over de woensdag zodat we dat uiterlijk dinsdagochtend aan de ouders/verzorgers kunnen melden welke klas er op die woensdag geen les zal krijgen.
Dat we hopen dat we deze maatregel niet in moeten zetten, dat spreekt voor zich. Het gaat volledig in tegen ons onderwijs-hart.

Mocht u ergens nog een “loslopende” vervanger kennen, we horen het graag. Elke hulp op dat vlak is welkom!

Carnaval

Op donderdagavond 20 februari worden de kinderen van groep 3 t/m 8 die dat willen uitgenodigd op het Carnavalsfeest van de Sint Bavoschool! Van 18.30 uur tot 19.30 uur gaan we hossen, dansen, springen en zingen op school! Ook willen we dit jaar graag een échte playbackshow organiseren! Wil je graag een liedje playbacken / dansen, alleen of met je vrienden, geef je dan op bij de juf of meester. Graag willen we weten welk lied je gaat playbacken en wie er meedoen. De link met het liedje graag doorgeven aan de juf of meester vóór 7 februari.

De kinderen van groep 1 en 2 vieren op vrijdagochtend 21 februari een verkleedfeest op school. Het thema 'theater' zal dan worden afgesloten met activiteiten in de klas en in de speelzaal. De kinderen mogen uiteraard verkleed naar school komen.

stage

Onze conciërge heeft vanaf volgende week een studente van het ROC die stage komt lopen. Deze jongedame komt op maandag en woensdag ondersteuning bieden en werkervaring opdoen in MFC de Windmaker. Op termijn zal zij wellicht in een kleuterklas ook ondersteuning bieden en onder toezicht van de leerkracht in de klas met een groepje kinderen werken. Dit zal alleen toezichthoudend en ondersteunend zijn. U moet dan denken aan werkjes van de kinderen ophangen, samen met een jonge leerling een puzzel maken en helpen met opruimen. De betreffende klas zullen we vooraf uiteraard nog uitgebreider informeren.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl