Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 13-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Belangrijke data en proefwerken
- Corona deel I
- Corona deel II
Belangrijke data en proefwerken

Data:
8 april is het schoolvoetbal voor de bovenbouw. De uitwijkdatum is 15 april. 
17 april zijn de Koningsspelen. Let op de gewijzigde eindtijd voor de bovenbouw (zie schoolkalender)
15 mei is de mini-roparun voor groep 7 en 8. Meer info volgt later.

De kinderen die deelnemen aan het schoolfruit, krijgen in de komende maand:
18 en 19 maart: druiven en mini-komkommer
25 en 26 maart: tomaatjes en banaan

 

Corona deel I

Onderstaande brief hebben we gekregen van ons bestuur. Alle schoolbesturen in Zeeland hanteren de maatregelen die hieronder genoemd zijn.
In een ander blok van de nieuwsbrief staan nog wat schoolgebonden zaken die van belang zijn in verband met het coronavirus.
Wij vragen u dringend om alle informatie goed te lezen en na te leven. Sommige afspraken zijn behoorlijk vergaand (denk hierbij aan de regel dat alleen ouders/verzorgers van groep 1-2 de school in mogen komen). Andere afspraken spreken dan weer meer voor zich.

Informatie n.a.v. maatregelen Coronavirus

Het is jullie vast niet ontgaan dat het Corona virus zich steeds verder verspreidt. Inmiddels spreekt de WHO ook van een pandemie.

Op donderdag 12 maart heeft een landelijk crisisberaad plaatsgevonden en is er een persconferentie gegeven door de minister-president. Daarin heeft de minister-president een dringend beroep gedaan op scholen en onderwijspersoneel. Als primair onderwijs volgen wij de adviezen van het RIVM en de Zeeuwse GGD.

Naar aanleiding hiervan hebben de besturen van primair onderwijs besloten om extra maatregelen te treffen met als doel om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken/vertragen.

Voor de Zeeuws basisscholen geldt het volgende:

Conform de genomen maatregelen van het kabinet blijven onze scholen open. Wij realiseren ons dat wij een extra beroep doen op de teams maar wij hebben bij dit besluit rekening gehouden met de input van de deskundigen van het RIVM.
Om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken spreken wij af dat medewerkers en kinderen thuisblijven bij klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts.
We spreken verder af dat kinderen die gedurende de schooldag bovenstaande klachten vertonen door de ouders worden opgehaald.

Alleen interne personen hebben toegang tot de scholen.
Wie behoort tot de interne groep:

 • Leerlingen
 • Onderwijspersoneel
 • Ouders/verzorgers tot en met groep 2 (Pedagogisch medewerkers)
 • Schoonmaakpersoneel
 • Medewerkers opvang
 • Stagiaires

De directeur maakt de afweging wie mogelijk nog meer tot de interne groep kan behoren.

Activiteiten buitenom het primaire proces:

Voor deze activiteiten geldt dat deze geen doorgang vinden.
Dit betreft o.a.:

 • Afspraken met externen (niet strikt noodzakelijke afspraken annuleren en verzetten, overige afspraken via digitale verbinding laten doorgaan zoals telefoneren,  skype of facetime)
 • Schoolactiviteiten zoals o.a. sportwedstrijden georganiseerd vanuit school, schoolbijeenkomsten zoals optredens, schoolreizen, uitstapjes
 • Oudergesprekken
 • Bijwonen van evenementen, congressen, scholing enz.
 • Zwemactiviteiten
 • Gymactiviteiten buiten de school

Overige maatregelen:

Landelijk advies

De belangrijkste landelijke adviezen van het RIVM om verspreiding van het virus tegen te gaan:

 • Schud geen handen.
 • Was je handen regelmatig en grondig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Aanvullende landelijke maatregelen vanuit het RIVM na persconferentie van 12 maart:

 • Thuisblijven bij klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts.
 • Evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen worden afgelast
 • Zoveel mogelijk thuis werken of werktijden spreiden
 • Bezoek aan kwetsbare personen beperken
 • Er is geen reden om scholen te sluiten omdat daar weinig besmettingen voorkomen en om ontwrichting van de maatschappij voorkomen

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart.

Hoe gaat het verder?

Wij blijven de landelijke richtlijnen volgen. Het zou kunnen betekenen dat er binnenkort toch wordt besloten dat scholen geen onderwijs meer aanbieden en alleen kinderen van ouders opvangen uit sectoren die vitaal zijn voor onze maatschappij. U kunt alvast nadenken of u opvang heeft voor uw kinderen als we geen onderwijs meer kunnen geven.

We zullen u steeds tijdig blijven informeren mocht daar aanleiding toe zijn.

 

Voor informatie zie ook:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

Corona deel II


De oudergesprekken van volgende week gaan niet door, zoals u kunt lezen in deel I. 
De leerkrachten hadden een studiemiddag op woensdag met al het personeel van ons bestuur, deze gaat ook niet door.
De gymlessen in de sporthal gaan voorlopig niet door. Bij goed weer zoeken we beweegactiviteiten buiten op het plein of in de omgeving van de school.
Het paasvoetbal is afgelast tot nader order en gaat zowel op 8 als 15 april NIET door.
De volgende ronde van het schoolzwemmen is afgelast. Deze gaat dus NIET door op 28 maart. Of er een nieuwe datum komt, is nog niet bekend.
We kregen een vraag over de stoffen handdoeken die we gebruiken op school, dit is besproken met de GGD. We vervangen deze elk uur en verspreiding van het virus gaat via hoesten, niezen etc. Papieren handdoekjes gebruiken na het handen wassen, heeft dan weer als nadeel dat kinderen vervolgens na het plassen hun neus nog even snuiten in een papieren handdoekje en dit in een (vaak overvolle) prullenbak proppen en dan gewoon de klas inlopen, zonder hun handen nog eens te wassen.

Alle uitstapjes en excursies met de kinderen worden voorlopig stopgezet. 
De danslessen in de school op vrijdagmiddag gaan eveneens niet door.

Verder volgen we het nieuws nauwlettend en zullen via nieuwsbrieven, klasbord en facebook eventuele wijzigingen zo goed en duidelijk mogelijk met u delen. Wat vandaag besloten is, kan morgen weer al “over de datum zijn".

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl