Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 16-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Update 16 maart
Update 16 maart

Beste ouders/verzorgers, jongens en meisjes,

Vandaag is er door de meesters en juffen hard gewerkt om te zorgen dat er woensdagochtend een start kan worden gemaakt met "onderwijs op afstand”.
Morgen, in de loop van de dag, volgt een mail van de meester of juf met de gegevens die jullie nodig hebben om alles te vinden op internet. In die mail zullen ook details staan of en wat er opgehaald moet worden op school en wanneer dat kan. Ook staat er dan omschreven hoe ouders/verzorgers en kinderen contact kunnen onderhouden met de leerkrachten. Hou de mailbox in de gaten!

Om een en ander soepel te laten verlopen willen we nu inventariseren wie thuis niét op internet kan werken of geen tablet, laptop, chromebook of computer tot zijn/haar beschikking heeft. Graag een mailtje naar juf of meester van de groep vóór dinsdag 17 maart 14.00 uur!
 

Kinderen die volgende week opvang nodig hebben en nergens anders opgevangen kunnen worden en niet verkouden etc zijn, moeten voor vrijdag 20 maart om 12:00 uur aangemeld zijn. Dit kan via het mailadres van de directie: directie.stbavo@scoba.nl
Dit in verband met de beperkte aanwezigheid van leerkrachten in de school, want in principe is de school gesloten.

Mede namens het hele team, 

Marc Van Vlierberghe
directeur Sint Bavoschool

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl