Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 17-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Onderwijs op afstand
- Afzeggingen
- Kinderopvang
Onderwijs op afstand

Vanaf woensdag 18 maart verzorgt de Sint Bavoschool onderwijs op afstand. Dit houdt in dat kinderen via laptop, chromebook, tablet of computer naar de yurlspagina van de eigen groep kunnen gaan, waar ze hun werk kunnen vinden. Hieronder het voorbeeld van groep 7.

De link daarvan wordt gedeeld via de mail die jullie ontvangen van de eigen meester en juffen. Hier staan ook de gebruikersnamen en wachtwoorden in die nodig zijn.
Het is voor ons de eerste keer dat we onderwijs op afstand verzorgen, dat betekent dat wellicht niet alles van de eerste keer vloeiend en vlot zal verlopen. We vragen daarom wat begrip en geduld en zijn er vragen of moeilijkheden schroom dan niet een mail te sturen naar de eigen meester en/of juffen. Op de pagina staan diverse werkjes en dergelijke waarvan wij denken dat kinderen ongeveer 2 uur per dag aan de slag kunnen. U mag thuis zelf de tijdstippen bepalen waarop uw kind aan de slag gaat, dit met het oog op gezinnen met kinderen in het Voortgezet Onderwijs.  In de mail die u van de meester of juf van uw kind krijgt, staat ook opgenomen of en wanneer ouders/verzorgers spullen mogen komen ophalen. Uiteraard gelden ook hier de voorzorgsmaatregelen die overal van toepassing zijn. Bij voorkeur 1 ouder/verzorger per gezin.

Afzeggingen

U heeft wellicht al via andere kanalen gehoord dat de Koningsspelen dit jaar geen doorgang zullen vinden. Dit is landelijk zo bepaald.
Natuurlijk erg jammer, maar een dergelijk evenement vraagt erg veel voorbereiding en het is maar de vraag of we tegen die tijd weer “gewoon” in bedrijf zijn en of het dan verstandig is om gelijk grote evenementen te organiseren.

Ook de ouderavond van de GGD die deze week gepland was, gaat NIET door.
We kregen vandaag vragen over de ouderavonden. We willen nogmaals aangeven dat deze niet door zullen gaan.

De rapporten van groep 4 tot en met 8 staan voor vrijdag op de agenda. U hoort later nog hoe we deze aan u mee willen geven.

We realiseren ons dat er ook kinderen zijn die gisteren, vandaag of de komende tijd jarig zijn. We zijn jullie niet vergeten en gaan snel aandacht aan jullie verjaardag besteden.

Kinderopvang

Vanuit de kinderopvang hebben we begrepen dat de volgende regels en afspraken van toepassing zijn:
Als mensen met een beroep uit de cruciale sector geen opvang voor hun kind kunnen regelen, kunnen zij een beroep doen op de kinderopvang.
Er is opvang tijdens de schooluren voor deze kinderen voorzien, ook als het kind / de kinderen normaal gezien geen gebruik maken van deze opvang. Zo kan het onderwijs zich richten op het onderwijs op afstand.
Landelijk is afgesproken dat dit kostenneutraal gebeurt, er zijn voor ouders/verzorgers dus geen extra kosten aan deze opvang.

Dit wil dus zeggen dat ouders / verzorgers eerst voor opvang eerst naar de kinderopvang mogen gaan om daar de opvang te regelen. Pas als daar geen gelegenheid zou zijn, komt de school in beeld. Het is niet de bedoeling dat u bij de opvang zomaar binnen stapt. U kunt contact opnemen via telefoonnummer: 0115-612368.  Locatie Oostburg is eventueel te bereiken via 0117-453827.

 

 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl