Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 27-03-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Rapporten
- Afzeggingen
- Laptop
Algemeen

We hebben de afgelopen week allemaal de nieuwe maatregelen die de regering afkondigde gehoord.
Als school proberen we deze zo goed mogelijk na te leven.
Dat wil zeggen dat we ook minder aanwezig zijn op school. Meester Marc is in principe onder schooltijd aanwezig op school.
Soms zijn er ook andere collega's aanwezig. Voor vragen over de lesstof en dergelijke kunt u contact opnemen met de leerkracht. Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met meester Marc. De mailadressen staan in de schoolkalender die u allemaal aan het begin van het schooljaar gekregen hebt.
We zijn tot nu toe vooral bezig geweest met het primaire proces: kinderen lesstof aanbieden.
Nu zijn we bezig met het verfijnen van het systeem en ook zijn we aan het kijken hoe we contact met kinderen kunnen onderhouden.
Dat vraagt echter heel wat; “zomaar” een digitale verbinding via een webcam tot stand brengen, is er niet meer bij. De wet op de privacy zit hier behoorlijk in de weg. Het is prima dat de juf te zien is voor kinderen op een scherm en alle programma's hebben wel een knopje waarmee we de microfoon uit kunnen zetten van alle “kijkers". Maar we horen ook verhalen van scholen waar ouders / verzorgers bezwaar maken omdat de juf “in hun huis kan kijken” op het moment dat kun kind(eren) online met de juf verbonden zijn met de camera aan. Waar het doel (visueel contact, uitleg kunnen geven aan een groepje) door iedereen positief ervaren worden, mogen we de bijwerkingen niet over het hoofd zien.

Rapporten

De afgelopen week zijn de rapporten rondgebracht voor de kinderen van groep 4 tot en met 8. Groep 3 had de rapportboekjes al eerder meegekregen. Voor de ouders/verzorgers van de kleuters staat in “onderbouwd” vanaf vandaag het leerlingverslag van uw kind. Hierin vindt u de vorderingen van uw kind. 
Heeft u geen rapport in de bus gekregen? Laat het dan svp weten aan Meester Marc. Kunt u niet in onderbouwd? Neemt u dan svp contact op met de leerkracht van uw kind.
We begrijpen dat u ook graag over de ontwikkeling van uw kind(eren) wil praten met de juf van uw kind. De ouderavonden waren gepland, maar konden niet doorgaan. Het team is aan het kijken hoe we dit vorm gaan geven, want we begrijpen die behoefte van ouders/verzorgers uiteraard en daar willen we een goede vorm aan geven. Ook hier gelden weer regels: telefonisch is een optie, maar de leerkrachten mogen niet met hun eigen mobiele telefoon bellen. Op school zijn er 2 telefoons beschikbaar, dus niet iedereen kan gelijktijdig bellen. 

Afzeggingen

Nog even een opsomming van zaken die met school te maken hebben en die afgezegd zijn:

Schoolzwemkampioenschappen
Schoolvoetbal
Franse les (groep 8)
Cursus sociale vaardigheden
IEP-eindtoets
Koningsspelen
Mini-Roparun
Cultuurmenu en pleintjes activiteiten
4 mei herdenking (met traditioneel ook kinderen van de scholen)
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissie
Alle afspraken met deskundigen en begeleiders van kinderen

Vanuit het Cultuurmenu nog een toevoeging: 

In deze bijzondere tijd werken we samen met onze gastdocenten aan het ontwikkelen van een digitaal cultuurmenu. We bezorgen een aangepast programma voor jullie leerlingen aan huis, digitaal. Een verzameling van praktische lessuggesties, filmpjes, tips, ideeën en meer… 
Projecten waar kinderen de komende tijd thuis, alleen of met het hele gezin, mee aan de slag kunnen. Als echte opdracht, of als ontspanning tussen het andere schoolwerk door. 
Muziek maken met Hans van der werf, thuis illustreren met Ferdy Remijn, verhalen luisteren met Ton Meijer, Fotograferen met Anne Nobels, dansen met Juf Milou… Een greep uit de online projecten die in ontwikkeling zijn.

Het eerste begin is op  https://www.cultuurmenus.nl/online-cultuurmenu terug te vinden. Komende tijd zal deze pagina groeien met meer inhoud van onze gastdocenten. Ook proberen we jullie te attenderen op andere leuke, inspirerende, handige en creatieve initiatieven. Zo komen we deze periode nuttig, leerzaam en positief door, samen.

Laptop

We realiseren ons dat het niet voor iedereen eenvoudig is om alle digitale lessen te volgen via de computer of laptop. De minister van onderwijs heeft aan het begin van de crisis gesproken over een regeling voor mensen die zich geen laptop kunnen veroorloven. We hebben contact gehad met de gemeente, het loket voor deze gelden.
Vanuit de gemeenten in Zeeuws Vlaanderen kregen wij het volgende bericht:
Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen kan de apparatuur vergoeden voor kinderen met ouders met een minimum inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm). Stichting Leergeld is bereikbaar via  https://www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen/ of 06-57933717.

We willen deze route nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Maak er gebruik van als dat nodig is.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl