Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 02-04-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Oudergesprekken
- Afzeggingen
- Bibliotheek
Algemeen

U heeft uiteraard de berichten vanuit de overheid gehoord.
Scholen zijn gesloten tot 28 april. Dat valt voor ons dus midden in de meivakantie. Tot de meivakantie zijn we aangewezen op een leeg schoolgebouw en thuisonderwijs. De regering neemt haar besluiten op basis van de adviezen van de deskundigen en ook op basis van de oproep vanuit de maatschappij. De maatregel waarbij we opgeroepen worden om anderhalve meter afstand te houden, is een voorbeeld van het eerste. Het sluiten van de scholen is een voorbeeld van het tweede.
De leerkrachten gaan de komende tijd verder met het geven van onderwijs op afstand.
We zijn druk bezig met verder verbeteren van het systeem. Zo kunnen de leerkrachten van groep 4 tot en met 8 inmiddels in snappet live chatten met de kinderen die aan het werk zijn. We vragen u wel om de kinderen zoveel mogelijk onder schooltijd te laten werken. Het komt nu voor dat kinderen vroeg in de ochtend of op zondagavond aan schoolwerk bezig zijn. Leerkrachten zijn niet 24 uur per dag bereikbaar voor feedback en vragen van kinderen. Het kan dus zijn dat een vraag die om half 9 in de avond verzonden is door u, de volgende morgen een antwoord krijgt.  Enig ritme in de dag die wat lijkt op een “gewone dag” is voor heel veel kinderen het beste. Ook voor pubers van 12 is het niet goed om tot 12 uur in bed te liggen, hoewel ze dat zelf wel fijn vinden. Daarom zijn we ook aan het kijken om 2 keer per week een centraal chat-moment te organiseren waarbij we met heel de klas gelijktijdig “online” zijn en elkaar op het beeldscherm even kunnen zien en kunnen praten over “hoe het gaat". Dit zal dan vanaf groep 3 tot en met 8 gebeuren in de ochtend, ofwel om 9:00 uur of om 9:30 uur met de duur van een kwartier.
We gaan werken met “zoom” waarbij we u een handleiding toesturen hoe u de grootste items die er op het gebied van de wet op de privacy laag kunt houden. 


Als school zijn we inmiddels ook bezig met allerlei zaken waar we straks ook een spreekwoordelijk (paas)ei over moeten leggen.
De ouderbijdrage is er daar één van. We gaan hierover uiteraard in overleg met de MR en de penningmeester van de AC een besluit nemen. Ook de groepsindeling voor volgend jaar is inmiddels “gewoon” opgepakt. 

Meester Marc is elke dag tenminste van 8:00 uur tot 15:15 uur op school aanwezig, met uitzondering van de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag. Op Goede Vrijdag en Paasmaandag uiteraard niet. Voor algemene vragen kunt u dus op die momenten naar school bellen.

Oudergesprekken

De afgelopen weken zouden we ook de oudergesprekken voeren. Door de maatregelen die getroffen zijn in het kader van de corona-crisis, zijn deze gesprekken uiteraard niet doorgegaan.
Als vervanger van het bekende 10-minutengesprek willen we ouders/verzorgers komende tijd bellen. Hierbij proberen we van elk kind één ouder/verzorger te spreken. 
De leerkrachten proberen u op een bepaald moment 2 keer te bereiken. Mocht dat niet lukken (omdat u bijvoorbeeld zelf moet werken) komt er mail met een terugbel-moment.

We willen graag van u horen hoe het met het thuisonderwijs gaat, waar u behoefte aan heeft, waar u tegenaan loopt, of u tips voor ons heeft. Uiteraard kunt u ook vragen over het rapport of onderbouwd bij de kleuters stellen.
We willen de 10 minuten toch echt wel aanhouden als spreektijd.
U was gewend om de gesprekken over meerdere kinderen achter elkaar te hebben. Dat is niet mogelijk; dan zouden alle leerkrachten op school aanwezig moeten zijn en de telefoon aan elkaar doorgeven. U snapt dat dit niet wenselijk is op dit moment. Leerkrachten hebben de keuze om vanaf school met u te spreken of vanaf thuis. In het laatste geval zullen zij hun nummer afschermen. Het zou dan dus kunnen dat u een oproep krijgt waarbij u het nummer van de beller niet kunt zien.

Daarom hebben we een rooster gemaakt, waarop we u proberen te bereiken, zodat u niet een hele week bij elk afgeschermd nummer denkt dat het de leerkracht is die u belt:
Vrijdagochtend en -middag 3 april: groep 7 en 8
Maandagmorgen 6 april: groep 1-2A
Maandagmiddag 6 april: groep 1-2B
Dinsdagmorgen 7 april: groep 1-2C
Dinsdagmiddag 7 april: groep 3
Woensdagmorgen 8 april: groep 4
Donderdagmorgen 9 april: groep 5
Donderdagmiddag 9 april: groep 6

Afzeggingen

Nog even een opsomming van zaken die met school te maken hebben en die afgezegd zijn:

Schoolvoetbal
Franse les (groep 8)
Cursus sociale vaardigheden
IEP-eindtoets
Koningsspelen
Mini-Roparun
Cultuurmenu en pleintjes activiteiten
4 mei herdenking (met traditioneel ook kinderen van de scholen)
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissie
Alle afspraken met deskundigen en begeleiders van kinderen

Vanuit het Cultuurmenu nog een toevoeging: 

In deze bijzondere tijd werken we samen met onze gastdocenten aan het ontwikkelen van een digitaal cultuurmenu. We bezorgen een aangepast programma voor jullie leerlingen aan huis, digitaal. Een verzameling van praktische lessuggesties, filmpjes, tips, ideeën en meer… 
Projecten waar kinderen de komende tijd thuis, alleen of met het hele gezin, mee aan de slag kunnen. Als echte opdracht, of als ontspanning tussen het andere schoolwerk door. 
Muziek maken met Hans van der werf, thuis illustreren met Ferdy Remijn, verhalen luisteren met Ton Meijer, Fotograferen met Anne Nobels, dansen met Juf Milou… Een greep uit de online projecten die in ontwikkeling zijn.

Het eerste begin is op  https://www.cultuurmenus.nl/online-cultuurmenu terug te vinden. Komende tijd zal deze pagina groeien met meer inhoud van onze gastdocenten. Ook proberen we jullie te attenderen op andere leuke, inspirerende, handige en creatieve initiatieven. Zo komen we deze periode nuttig, leerzaam en positief door, samen.

Bibliotheek

De bibliotheek in Oostburg is (uiteraard) ook gesloten. Fysiek boeken lenen zit er dus even niet in.
Online kunt u echter wel boeken lenen. Als lid kun je kiezen uit meer dan 28.000 e-books en 4.000 luisterboeken. Ook heb je toegang tot de kennisbank met onder andere (prenten)boeken voor kinderen, voorleesfilmpjes, thema's voor je werkstuk of spreekbeurt. (niet voor mini-pasleden)

Kinderen tot 17 jaar zijn gratis lid. Inschrijven kan in een paar minuten, gewoon online en met je tijdelijk lidmaatschapnummer kun je gelijk aan de slag. 
In deze dagen met alle beperkingen, is het zeker een aanrader die geen geld kost. Want lezen kun je goed onderhouden door “leesmeters” te maken, zoals dat ook bij sport het geval is. Trainen, trainen, trainen. Lezen, lezen, lezen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl