Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 09-04-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- devices
- Afzeggingen
- Paaseitjes
Algemeen

Het blijven bijzondere dagen en gewenning komt er niet echt.
Elke dag een bijna lege school waar het vol met kinderen en collega's zou moeten zijn.
In het nieuws horen we steeds tegenstrijdige berichten over de scholen. De maatschappij wil de scholen zo langzamerhand weer open hebben maar andere deskundigen geven aan dat het opheffen van de maatregelen maar stapje voor stapje zal gaan. Of de scholen dan weer vooraan staan, is de vraag. 
We gaan ons de komende dagen beraden op de vraag: “hoe ziet dat er dan mogelijk uit op school?”
Lastig daarbij is dat we pas over een poosje weten wat het besluit zal zijn en of daar dan landelijke richtlijnen voor komen. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan de 1,5 meter regel. Hoe gaan we dat doen met 220 kinderen en 15 volwassenen in onze school? En mogen ouders / verzorgers binnen komen of niet? Het brengen en ophalen van kinderen is een operatie van jewelste als iedereen op anderhalve meter van elkaar moet blijven. Mogen grootouders in de risicogroep wel of niet op school komen? Wat met kinderen die een lagere weerstand hebben of moet ik iedereen in de ochtend controleren op “verschijnselen”? Nog los van de vraag of dat mag en hoe je dat dan doet; er leven bij mij nog heel veel vragen. Zodra er zaken duidelijk zijn, hoort u van ons uiteraard.

Ondertussen is het bijna Pasen. Goede Vrijdag en de maandag zijn we vrij. De school is gesloten en ons advies is dan ook om echt vrij te nemen. Dus even geen schoolwerk te doen. Leg het chromebook weg, doe de Ipad voor school in de ban en maak er binnen het gezin een paar mooie dagen van.
Dat aanhouden van een bepaald schoolritme is voor veel kinderen van groot belang. Ik wil de oproep van de Medezeggenschapsraad van harte ondersteunen. Zij vragen aandacht voor de werktijden van de leerkrachten en verwachten dat leerkrachten niet heel de dag op hun computer kijken of er nog vragen zijn bij kinderen.

Het “zoomen” met groep 3 tot en met 8 is over het algemeen zeer positief ontvangen. We blijven de werking van zoom goed in de gaten houden en wijzen nogmaals op alle tips die gegeven zijn in de uitnodigingsbrief. In de krant was sprake van een voorval op een school in het voortgezet onderwijs waar geen enkele school op hoopt. Het lijkt er echter wel op dat de betreffende school een oudere versie in gebruik had. Wij werken met een wachtwoord en dat was op de school die genoemd werd, niet het geval. Zaak blijft wel dat ook deelnemers (kinderen) zich aan de regels houden. In de bovenbouw was er een leerling die toch zijn of haar documenten deelde in een zoom-meeting. Dat was niet de bedoeling maar dus geen fout van zoom maar een gevalletje “fout gebruik van zoom". De leerling is er uiteraard door de juf op aangesproken. Het kan zeker geen kwaad om mee te kijken of in de buurt te zijn als we zoomen. Dat is overigens altijd zo als kinderen op de computer werken, daar hebben we geen corona-maatregelen voor nodig. Het onderlinge contact tussen kinderen en leerkracht is hier het belangrijkste. We geven geen uitleg via zoom.
Dat men de juffen en meesters graag ziet, bleek wel uit het aantal mensen wat onze foto op facebook bekeek. Kinderen missen school. En wie had dat een maand geleden gedacht?

De laatste oudergesprekken worden op dit moment gehouden via de telefoon. Ook hier horen we positieve reactie over. Heel fijn om toch even contact met elkaar te hebben en heel andere gesprekken dan andere jaren. 
In het algemeen valt te zeggen dat “anders” niet altijd “minder goed” wil zeggen. Tips blijven welkom, mail of bel gerust. Wij zijn soms ook gewoon zoekende naar de beste oplossing en weten niet alles.

Rest mij u ondanks alles fijne Paasdagen toe te wensen, ook als ze er wat anders uit zullen zien dan voorgaande jaren.

devices

De school heeft 9 devices aangevraagd bij een landelijke stichting om in te zetten in gezinnen thuis om het thuisonderwijs vorm te geven.
Indien we deze laptops of chromebooks zouden krijgen, hoort u dat van ons en kunt u aangeven dat u hier belangstelling voor heeft. Wij zullen dan op basis van criteria bepalen wie er gebruik van mag maken, mochten er meer aanvragen dan toekenningen komen.

Indien er gezinnen zijn zonder internetaansluiting, dan horen wij dat ook graag. De Delta heeft een tijdelijk aanbod hiervoor en hoewel er heel wat bij komt kijken om hiervoor in aanmerking te komen, willen we deze mogelijkheid niet onbenoemd laten.

Afzeggingen

Nog even een opsomming van zaken die met school te maken hebben en die afgezegd zijn:

Franse les (groep 8)
Cursus sociale vaardigheden
IEP-eindtoets
Koningsspelen
Mini-Roparun
Cultuurmenu en pleintjes activiteiten
4 mei herdenking (met traditioneel ook kinderen van de scholen)
Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissie
Alle afspraken met deskundigen en begeleiders van kinderen

Vanuit het Cultuurmenu nog een toevoeging: 

In deze bijzondere tijd werken we samen met onze gastdocenten aan het ontwikkelen van een digitaal cultuurmenu. We bezorgen een aangepast programma voor jullie leerlingen aan huis, digitaal. Een verzameling van praktische lessuggesties, filmpjes, tips, ideeën en meer… 
Projecten waar kinderen de komende tijd thuis, alleen of met het hele gezin, mee aan de slag kunnen. Als echte opdracht, of als ontspanning tussen het andere schoolwerk door. 
Muziek maken met Hans van der werf, thuis illustreren met Ferdy Remijn, verhalen luisteren met Ton Meijer, Fotograferen met Anne Nobels, dansen met Juf Milou… Een greep uit de online projecten die in ontwikkeling zijn.

Het eerste begin is op  https://www.cultuurmenus.nl/online-cultuurmenu terug te vinden. Komende tijd zal deze pagina groeien met meer inhoud van onze gastdocenten. Ook proberen we jullie te attenderen op andere leuke, inspirerende, handige en creatieve initiatieven. Zo komen we deze periode nuttig, leerzaam en positief door, samen.

Paaseitjes

De leden van de Activiteitencommissie hadden samen met de leerkrachten een mooie paasviering in gedachten.
Een inhoudelijk deel en ook een “smakelijk deel". Helaas valt dat allemaal in het water.
Omdat de paaseitjes van chocolade al gekocht waren, delen we deze eitjes vandaag (en mogelijk morgen als we niet overal geraken vandaag) rond. We leggen de eitjes voor de deur, bellen aan en doen een paar stappen achteruit. Bent u niet thuis, dan laten we traktatie natuurlijk niet achter met deze temperaturen. Het kan zijn dat we hier of daar een allergie over het hoofd hebben gezien, dus mocht u twijfelen: neem even contact op met meester Marc, de verpakking ligt nog op school. Dank ook aan de twee hulp-ouders die een deel van het uitdelen voor hun rekening namen.

 

Op de yurls-pagina van de klas komt een paasviering van “Trefwoord” te staan. Mensen die belangstelling hebben voor deze inhoudelijke viering, kunnen deze daar bekijken zodra de leerkrachten de link toegevoegd hebben. Dit kan per klas wel verschillend zijn aangezien we dit niet centraal regelen.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl