Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 17-04-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Openen van de scholen
Algemeen

De meivakantie staat voor de deur. En vandaag zouden we samen de Koningsspelen moeten vieren; lekker samen sporten en eten. Vieren en zingen en het feestje vieren. Helaas. Niets van dat alles.
In het blok hieronder kunt u lezen dat de scholen van ons bestuur niet voor 11 mei open zullen gaan. Zelfs als de minister-president aangeeft dat “scholen na de meivakantie weer open gaan". En tot die tijd dus onderwijs op afstand zullen verzorgen. We realiseren ons dat dit een mededeling is die misschien voorbarig lijkt. We kiezen er echter voor om de opening van de scholen goed voor te bereiden. Want het is niet gering wat er op ons af gaat komen als we steeds moeten waarborgen dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Hoe gaat dat in onze school? Hoeveel kinderen passen er dan in 1 lokaal? Hoe doe je dat met kleuters? Mogen ouders/verzorgers de school nog in en hoe doe je dat met een kleuter op zijn of haar eerste schooldag? Looproutes moeten uitgezet worden en in ons MFC zal er ook overleg moeten zijn met andere gebruikers van het gebouw. We zien nu bijvoorbeeld dat ouders/verzorgers hun kind tot in de gang van de opvang mogen begeleiden. Gelijktijdig zien we voorbeelden van scholen die al deels open zijn en dan ouders/verzorgers niet op het plein willen hebben. Als je dan samen in 1 gebouw zit, is enige afstemming wel handig. Gaan we “halve klassen” lesgeven in het gebouw? Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de leerkracht dus wel gewoon zijn of haar uren voor de klas staat met alles wat daar bij komt kijken, maar ook voor de andere helft van de klas “onderwijs op afstand moet organiseren". En hoe waarborgen we de gezondheid van de leerkrachten zo goed mogelijk?  Het zijn zomaar wat vragen die ik hier noem te laten zien dat het niet zomaar iets is van “dat doen we wel even". Er zal dus in de vakantie al heel wat gebeuren, zodra het 21 april geweest is en de plannen bekend zijn. Maar ook leerkrachten hebben recht op vakantie. En die wil ik niet afpakken na de drukke, zelfs hectische weken van de afgelopen tijd.

De meivakantie is voor de kinderen ook vakantie. En natuurlijk: we kunnen er niet op uit, geen vliegreis, geen weekje naar een huisje op de hei of aan het strand, geen dagje pretpark. Maar wel: het schoolwerk even loslaten en even de computer niet delen met de thuiswerkende papa en/of mama. 
Over computers gesproken: we krijgen geen computers van de landelijke organisatie die deze verdeelde over alle aanvragen. Er waren véél meer aanvragen dan dat het aanbod was. En we vielen voor de tweede keer buiten de boot.

Koningsdag heet dit jaar Woningsdag, de vlag kan nog wel uit maar verder ziet alles er anders uit dan andere jaren. Op 4 mei kijken we massaal en in stilte naar een lege Dam in Amsterdam en op 5 mei kunnen we niet naar een bevrijdingsfestival.
Toch wens ik iedereen, hoe gek dat misschien ook klinkt na weken van thuisonderwijs, een fijne vakantie. Want ook alle papa's en mama's mogen de rol van meester of juf even 2 weken parkeren. Dat geeft dan misschien toch enig vakantiegevoel. Via eventuele extra weekberichten en eventueel facebook houden we u op de hoogte mochten er ontwikkelingen zijn die handig zijn om in de vakantie met u te delen.

Openen van de scholen

Volgende week hopen we vanuit de overheid te horen of scholen weer open kunnen. En als dat dan zover is, onder welke voorwaarden dan en op welke wijze. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden en vragen die een antwoord moeten krijgen voor het zover is.
De directeuren van SCOBA, ons bestuur, hebben hierover een vergadering gehad. Duidelijk is dat het in elk geval maatwerk zal worden. Dat wat op de ene school zou kunnen, kan op een andere school niet. Het gebouw, het aantal kinderen in de klas en allerlei andere zaken moeten worden meegenomen. En natuurlijk  zullen de adviezen van het RIVM ook meegenomen worden.

Om dit goed uit te kunnen werken per school is er besloten dat er in de week van 4 tot en met 8 mei nog onderwijs op afstand gegeven zal worden op alle scholen van ons bestuur. Veel scholen zullen 4 en 5 mei vrij zijn, zoals dat al eerder gepland was. Als de scholen (gedeeltelijk) open gaan, dan zal dat dus per maandag 11 mei zijn. Uiteraard afhankelijk van uitkomsten van de persconferentie van volgende week. 

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl