Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 07-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Welkom terug op school
- Spullen van school
- Kledinginzameling
Algemeen

Maandag starten de scholen weer voorzichtig. In de vorige nieuwsbrief heeft u de voorzorgsmaatregelen en afspraken kunnen lezen. Ik wil daar graag nogmaals aandacht voor vragen. We moeten dit samen doen en daarbij moet ieder zijn of haar rol oppakken. We hebben als school heel wat werk verzet om alles op orde te krijgen en daarmee is dat deel afgedicht en is de veiligheid van de kinderen en leerkrachten zo goed mogelijk te realiseren. Ons gedrag, van leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers zal het daadwerkelijke succes bepalen.
Graag de hekken die open kunnen, niet blokkeren door lang te blijven staan in de looplijnen richting dat hek. Uiteindelijk moeten er nog steeds meer dan 100 kinderen door de twee hekken per dag.
Speciale aandacht voor de regeling voor de noodopvang: we hebben aangegeven dat deze voor de week van 11 mei uiterlijk op 8 mei aangevraagd moet zijn. Dit willen we graag nog iets specifieker bepalen: 10:00 uur is het laatste moment. Wij moeten dit vervolgens nog inplannen. En dat is geen kleine klus want het staat per definitie op gespannen voet met de 50% norm. Voor de week van 18 mei willen wij uiterlijk woensdag 13 mei weten wie er noodopvang nodig heeft.
Het is al heel lang een regel dat kinderen zindelijk moeten zijn als ze naar school komen. Dit staat letterlijk in de wet.  Bij “een ongelukje” zullen we een kleuter zeker nog schone kleren aan (helpen) trekken. Een natte broek valt zo af en toe op te vangen. Maar deze regel zal nu toch strenger opgepakt worden omdat er voor personeel en andere kinderen hier teveel risico op gezondheidsklachten aan zitten. Indien kinderen in de broek poepen, kunnen de leerkrachten dit niet voor hun rekening nemen.
De minister-president heeft woensdagavond aangegeven wat er de komende maanden weer mogelijk is. Zodra wij weten wat er gaat gebeuren met het basisonderwijs na 1 juni, laten we dat weten aan u, dat spreekt voor zich.
De luizencontrole door de vrijwilligers gaat uiteraard ook niet door.
Tot slot; iedereen die de afgelopen weken een stapje extra zette heel erg hartelijk bedankt. Een speciaal woord van dank aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die heel wat extra werk op hun bordje kregen. 

Welkom terug op school

Spullen van school

Sommige kinderen hebben een chromebook van school in gebruik. We verwachten alle chromebooks op de eerste dag dat uw kind weer naar school gaat terug. Wij maken deze op school zelf schoon. Mocht het nodig zijn om het chromebook de komende weken ook nog te gebruiken thuis, dan horen we dat graag van u. Kinderen van groep 7 en 8 krijgen hun “eigen” chromebook mee naar huis. Deze zullen ze tussendoor op school eventueel op kunnen laden. Voor de andere kinderen kijken we dan of er nog chromebooks over zijn om te lenen. 

De kinderen van groep 4 mogen het muziekinstrument van het muziekproject ook in de week van 11 mei mee naar school nemen, ook weer op maandag of op woensdag.

Kledinginzameling

De inzameling van kleding gaat door op de geplande datum, 27 mei zoals in de kalender opgenomen is.
U krijgt binnenkort een blauwe plastic zak mee waar u de kleding in kunt doen. De zakken kunt u echt alleen op die datum die op de zak staat, inleveren. Er kunnen geen zakken op school bewaard worden en aangezien u niet het schoolplein op mag, kunt u ze ook niet afgeven.
De dichte zakken kunt u inleveren op de parking nabij de school. Daarvoor reserveren we een parkeervak nabij het pad wat naar het hek nabij het bruggetje gaat. De mensen die de zakken komen ophalen, komen niet binnen op school, ze dragen handschoenen en een mondmasker. De opbrengst gaat naar de school. De kleding krijgt een tweede leven. Graag alleen nog bruikbare kleding en schoenen inleveren.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl