Sint Bavo is onderdeel van de Scoba Groep
Sint Bavo
Nieuwsbrief - 15-05-2020

In deze nieuwsbrief:
- Algemeen
- Spullen van school
- Kledinginzameling
Algemeen

Afgelopen maandag zijn we voor het eerst in bijna 2 maanden weer aan de slag gegaan met ons “echte vak”: lesgeven aan kinderen die op school aanwezig zijn. Met alle aanpassingen die daar bij horen in deze bijzondere dagen. In een van zijn eerste corona-toespraken zei onze minister-president: “let een beetje op elkaar". Voor een school is dat uiteraard makkelijk te vertalen naar “let een beetje op de kinderen en de collega's". U mocht, en mag als ouder/verzorger de school niet in, het schoolplein niet op. Dat vraagt een grote mate van vertrouwen. Daarvoor zijn we u dankbaar. Bijna alle kinderen zijn de afgelopen week op school geweest. Enkele kinderen waren afwezig, niemand zonder opgave van redenen. Soms wonen kinderen in een gezin waarvan een ouder in de risicogroep valt, soms heeft een kind zelf een verlaagde weerstand en is het daarom niet verstandig om op school te komen. 
Voor iedereen die buiten het hek bleef, een kleine inkijk in de school. Wat gebeurde er na het bijzondere afscheid aan het hek?

Maandag en woensdag bij de start van elk cohort, voor veel kinderen een nieuw woord, was er na het eerste handen wassen, een hele uitleg over de regels. Waar zijn die gele streepjes op de vloer voor? Wanneer wassen we onze handen (en hoe doen we dat dan)? Schilderen is er even niet bij in de kleutergroepen, want die kwasten ontsmetten zo lastig. In de bovenbouw kun je nu ineens niet meer een gum van een ander lenen maar moet je echt op je eigen spullen letten. Mijn voorstel: dat is het nieuwe normaal.
Overblijven op school met heel de klas, voor sommigen een nieuwe ervaring. En je jas en tas aan je eigen stoel, dat was ook even wennen. Maar wel handig. Er bleven “ineens” geen bekers meer in de tassen op de gang die dan voor het speelkwartier opgehaald moesten worden. Nog zo'n regel die onverwachts voordelen opleverde.
En daarna begon het gewone schoolleven. Maar door heel de dag waren er momenten waarop de kinderen ineens weer geconfronteerd werden met de nieuwe regels. De juf of meester was wel erg vaak met schoonmaakdoekjes in de weer. Soms was de wc even niet beschikbaar omdat er al weer schoongemaakt werd. Het speelkwartier met alleen je eigen halve klas; dat was ook even zoeken hoe je dat moet doen. De kinderen waren goed op de hoogte van heel veel zaken rondom corona. Ze spraken elkaar, op hun eigen manier, op aan. Een leerling van groep 8 stond hardop zingend aan de wasbak zijn handen te wassen. Een kleuter vertelde mij “dat het nog echt niet de wereld uit is”. In groep 6 was op maandag “de tweede golf in een ver land in Azië” het gesprek van de pauze. Met gelijk daarachter: “Ik hoop echt dat we dan niet weer 2 maanden thuis moeten zitten hoor". En aan het eind van de dag mag je alleen op teken van de directeur, klas voor klas naar huis. Wel lekker vroeg om kwart voor 3. Dat was wel een voordeeltje.

Gelukkig moeten kinderen onderling niet de anderhalve meter afstand houden. Want zeker bij de jongsten is dat lastig. In de bovenbouw gaat dat al iets beter. De leerkrachten hebben een eigen zone, waar kinderen niet in mogen komen. Want ook aan hun gezondheid moeten we denken. Zonder leerkrachten zitten we heel snel weer terug in thuisonderwijs op 5 dagen per week.
We kijken terug op een goede start. Voor scholen zijn er nu nog een paar knelpunten: de extra kosten van al die maatregelen, wanneer horen we hoe het straks verder moet en de noodopvang. We prijzen ons gelukkig dat daar zeer beperkt gebruik van gemaakt is. Voor de week van 18 mei is de aanmeldingstermijn verstreken. Voor de week van 25 mei moeten aanvragen voor de noodopvang gedaan zijn voor woensdag 20 mei. Woensdag 20 mei maken we de planning voor de week daarna.

Ik ben trots op onze goede voorbereiding die het maandag een stukje makkelijker maakten om te starten. Trots op alle kinderen die het zo goed gedaan hebben de afgelopen week. Trots op de meester en juffen die voor de klas stonden en zowel op school les gaven als de “thuisgroep” in de gaten hielden. Trots op de mama's en de papa's die zich goed aan de regels hielden en het nieuwe afscheid aan het hek soms moeilijker vonden dan de kinderen. En supertrots ben ik op die kinderen die de afgelopen periode 4 jaar zijn geworden en dan zomaar ineens, zonder kennismakingsdagen de school in stapten. Zo met een nieuwe juf of meester mee het gebouw in. Trots ook op die kinderen die nog thuis zijn, om welke reden dan ook. Die het nu zonder de halve klas moeten stellen.

Marc Van Vlierberghe
directeur

Spullen van school

We hebben nog niet alle chromebooks terug ontvangen. Graag aandacht hiervoor. Als u deze nog nodig hebt in de dagen dat de kinderen thuis zijn, kunt u dat aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeven. Elk chromebook heeft een nummer. Wilt u dit nummer svp doorgeven aan de leerkrachten?

Verder een verzoek om geen stepjes mee naar school te nemen. Alles wat de school in komt, moeten wij steeds ontsmetten. Naast alle tafels, stoelen, chromebooks, puzzels etc etc voelen we niet de behoefte om na elk speelmoment ook de step van diverse kinderen onder handen te nemen. Een step kan eventueel met een slot in de fietsenstalling gezet worden, maar zorg dan voor een hangslot waarbij de step niet meegenomen kan worden door een ander.

Kledinginzameling

De inzameling van kleding gaat door op de geplande datum, 27 mei zoals in de kalender opgenomen is.
De gezinsoudsten hebben deze week (cohort B) een blauwe zak mee gekregen. Maandag gaat deze met cohort A mee. De zakken kunt u echt alleen op die datum die ook op de zak staat, inleveren. Er kunnen geen zakken op school bewaard worden.
De dichte zakken kunt u inleveren op de parking nabij de school. Daarvoor reserveren we een parkeervak nabij het pad wat naar het hek nabij het bruggetje gaat. De mensen die de zakken komen ophalen, komen niet binnen op school, ze dragen handschoenen en een mondmasker. De opbrengst gaat naar de school. De kleding krijgt een tweede leven. Graag alleen nog bruikbare kleding en schoenen inleveren.

Sint Bavo
Breydelstraat 4
Postbus 41 4500 AA Oostburg

0117-452342
directie.stbavo@scoba.nl